Αντιδράσεις φέρνει η τροποποίηση των προγραμμάτων ΟΕΦ στο…«παρά ένα»

Την Παρασκευή 29/01/2021 εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 184/27855 Υ.Α. (Β’339) με θέμα:  «Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων  περιόδου 2021-2022». Η απόφαση δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια  και πήρε  ΦΕΚ τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2021.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής στα προγράμματα για τις Ο.Ε.Φ. ορίζεται η Δευτέρα 15/02/2021, ημερομηνία η οποία ήταν επίσης καταληκτική και για την κατάθεση εγγυητικών επιστολών από μέρους των Ο.Ε.Φ. προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την καλή εκτέλεση του έργου.

Όμως, λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας δημοσιεύθηκε τροποποίηση, που ανεβάζει σημαντικά τον μέγιστο αιτούμενο προϋπολογισμό, αλλάζοντας τα δεδομένα για τις ΕΟΦ και καθιστώντας το ελάχιστο διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας απαγορευτικό για την αίτηση εγγυητικής επιστολής.

 

Τι ίσχυε αρχικά και τι άλλαξε

Η αρχική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. για την περιφερειακή ζώνη (1), ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα, όριζε το ποσό των 250.000 Ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 500.000 Ευρώ.

Για την περιφερειακή ζώνη (2), ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα όριζε το ποσό των 100.000 ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 250.000 Ευρώ.

Σύμφωνα με ανθρώπους του κλάδου που μίλησαν στην «ΥΧ», «Για προγράμματα 25 εκατ. περίπου (ενωσιακή και εθνική χρηματοδότηση) δίνεται προθεσμία 15 ημερολογιακών ημερών στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, να συντάξουν προϋπολογισμούς, τεχνικά δελτία για δράσεις, να μαζέψουν προσφορές για πάγια με σφραγίδες των εταιρειών – εμπόρων και μάλιστα με κλειστά μαγαζιά. Και το κυριότερο, σε εποχή COVID – 19 να κάνουν αίτημα στις τράπεζες για έκδοση εγγυητικών επιστολών μέσα σε δύο εβδομάδες».

Παρά τα ήδη στενά περιθώρια, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια τροποποίηση της ανωτέρω ΥΑ, δηλαδή στην εκπνοή της προθεσμίας και ενώ μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Η τροποποίηση αυξάνει τον ανώτατο αιτούμενο προϋπολογισμό από 500.000 σε 800.000, για την ηπειρωτική χώρα και τις νησιωτικές περιοχές.

Όπως μας είπαν παραγωγοί, η αλλαγή αυτή δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο ζήτημα της εγγυητικής επιστολής, καθώς μία Ο.Ε.Φ. θα έχει το πολύ δύο εργάσιμες ημέρες για υποβάλει στην τράπεζα.

Δεδομένου ότι δεν μπορεί να δοθεί παράταση, όπως μας ενημέρωσαν από το ΥπΑΑΤ, δημιουργούνται ορισμένα εύλογα ερωτήματα:

1) Γιατί έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή την τελευταία στιγμή;

2) Ποιοι ευθύνονται για την αστοχία της ΥΑ που επέφερε την τροποποίησή της;

3) Ποιους θα εξυπηρετούσε μια τέτοια αλλαγή;

 

Διαβάστε εδώ την απόφαση (αρχείο PDF)