Αντιμετώπιση της φυματίωσης ή καρκίνωσης της ελιάς

karkinosi-elias

Τρόπους παρεμπόδισης των προσβολών και της μετάδοσης της φυματίωσης της ελιάς προτείνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας. Η φυματίωση δημιουργεί υπερπλαστικούς όγκους σε κλαδίσκους και κλάδους, στον κορμό και στις ρίζες, καθώς και ξήρανση των κλαδίσκων και κλάδων με αποτέλεσμα την εξασθένηση των δέντρων και τη μείωση της παραγωγής. Το Περιφερειακό Κέντρο Αχαΐας προτείνει:

  • Αφαίρεση και καταστροφή με φωτιά των προσβεβλημένων βλαστών, με ξηρό καιρό. Κατά τη διάρκεια της εργασίας τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται συνεχώς με εμβάπτιση σε οινόπνευμα ή σε διάλυμα 5% φορμόλης.
  • Να αποφεύγεται το κλάδεμα ή το καθάρισμα των δέντρων με βροχερό καιρό. Αμέσως μετά το κλάδεμα, μετά από χαλάζι ή παγετό, καθώς και μετά από κάθε περίπτωση δημιουργίας πληγών (π.χ. ράβδισμα κ.ά.) και ιδιαίτερα όταν ακολουθεί βροχερός καιρός, συνιστάται ψεκασμός κάλυψης με χαλκούχο σκεύασμα στους μολυσμένους ελαιώνες.
  • Να αποφεύγεται η συλλογή του καρπού με ράβδισμα ή με χτένια και γενικά η δημιουργία πληγών στα δέντρα και να γίνεται ήπια ρύθμιση του ραβδιστικού.
  • Σε σοβαρές προσβολές, συνιστάται η με ξηρό καιρό ασηπτική αφαίρεση των καρκινωμάτων των βραχιόνων ή του κορμού με κοφτερό μαχαιρίδιο και επάλειψη των πληγών με πυκνό βορδιγάλειο πολτό (3%).
  • Το πολλαπλασιαστικό υλικό (δενδρύλλια, μοσχεύματα, εμβόλια) πρέπει να είναι πιστοποιημένο, υγιές και απαλλαγμένο από προσβολές.