Αντιμετώπιση της μονίλιας σε βερικοκιά και ροδακινιά

MONILIA_

Μέτρα πρόληψης κατά της μονίλιας της βερικοκιάς και της ροδακινιάς προτείνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Το παθογόνο, όσον αφορά τη βερικοκιά, διαχειμάζει ως μυκήλιο σε μουμιοποιημένους καρπούς πάνω στο δέντρο και σε έλκη προσβεβλημένων κλαδίσκων. Από αυτούς τους καρπούς και τα έλκη προέρχονται οι πρωτογενείς μολύνσεις, που μολύνουν τα άνθη. Οι πρωτογενείς μολύνσεις γίνονται με βροχή ή υψηλή υγρασία, σε θερμοκρασία 5ο-27ο C. Σημαντικό μέτρο πρόληψης είναι η απομάκρυνση των βλαστών που φέρουν προσβεβλημένα άνθη ή έλκη όσο το δυνατό νωρίτερα, ώστε να μειώνεται το διαθέσιμο μόλυσμα για προσβολές των καρπών αργότερα στην καλλιεργητική περίοδο.

Το Περιφερειακό Κέντρο προτείνει να δοθεί προσοχή στην επιλογή των σκευασμάτων για την επίπτωση στους πληθυσμούς φυσικών εχθρών και στις μέλισσες. Πιο συγκεκριμένα, τονίζει ότι η χρήση μειγμάτων εντομοκτόνων (π.χ. πυρεθρινοειδών) με μυκητοκτόνα (π.χ. τριαζολικών) προκαλεί συνεργιστικό πολλαπλασιασμό της μελισσοτοξικότητας των εντομοκτόνων, εξαιτίας παρεμβολής στον μεταβολισμό του εντομοκτόνου στο σώμα της μέλισσας. Ακόμη και ήπια εντομοκτόνα, όταν εφαρμόζονται σε μείγμα με ορισμένα μυκητοκτόνα, αποκτούν μελισσοτοξική δράση. Η οποιαδήποτε ανάμειξη στο ψεκαστικό βυτίο θα πρέπει να γίνει εκτός της περιόδου άνθησης (π.χ. μετά την πτώση των πετάλων των πυρηνοκάρπων), σε στάδιο δηλαδή που δεν προσελκύει τις μέλισσες.

Μονίλια ροδακινιάς

Η εξαφάνιση των αρχικών εστιών μόλυνσης, που μπορεί να γίνει με τον καθαρισμό και την καταστροφή όλων των κλάδων που φέρουν έλκη, καθώς και των μουμιοποιημένων καρπών στα δέντρα και το έδαφος, είναι σημαντικό μέτρο πρόληψης της μονίλιας στη ροδακινιά. Συστήνεται, επίσης, η κάλυψη των οπωρώνων στο στάδιο από την ρόδινη κορυφή έως 5% άνθησης.

Βαμβακάδα ροδακινιάς

Το ΠΚ Θεσσαλονίκης δίνει συμβουλές και για την αντιμετώπιση της βαμβακάδας της ροδακινιάς. Συγκεκριμένα, προτείνει να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στους βλαστούς των δέντρων και, εάν διαπιστωθεί παρουσία ασπιδίων κοκκοειδών σε ποσοστό περισσότερο του 25%, να γίνει επέμβαση στο στάδιο της ρόδινης κορυφής με θερινά λάδια.

Εάν στην παραπάνω επέμβαση χρησιμοποιηθεί μισή δόση θερινού λαδιού και προστεθεί ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο, επιτυγχάνεται ταυτόχρονη καταπολέμηση των προνυμφών ορισμένων λεπιδοπτέρων, όπως του Φυλλοδέτη, της Ανάρσιας και του Βλαστορύκτη (Καρπόκαψα ροδακινιάς).