Αντιχαλαζική Προστασία: Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των δικαιούχων – Έρχεται και η δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης του Υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθήκων και καταστροφικών συμβάντων» του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την έκδοση της δεύτερης πρόσκλησης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», έως το τέλος του μήνα αναμένεται να αναρτηθεί ο κατάλογος με τους τελικούς δικαιούχους, ώστε να τρέξει αμέσως μετά η διαδικασία για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η στήριξη καταβάλλεται σε έως και τρεις δόσεις για αιτήσεις στήριξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ, σε έως και τέσσερις δόσεις για αιτήσεις στήριξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 100.000 ευρώ. Στις δόσεις καταβολής της στήριξης δεν περιλαμβάνονται οι αιτήσεις προκαταβολής. Σύμφωνα με την πρόσκληση, μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί ρευστότητα υλοποίησης της πράξης ή καταβολή της ενίσχυσης μέσω της υποβολής αίτησης προκαταβολής ή αίτηση πληρωμής αντίστοιχα. Η προκαταβολή δύναται να ανέλθει έως και στο 50% της ενίσχυσης που υπολείπεται να καταβληθεί στον δικαιούχο, αλλά υπόκειται στη σύσταση εγγυητικής επιστολής χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή άλλης ισοδύναμης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής.

Το χρονικό

Χρειάστηκε να περάσει περίπου ένας χρόνος από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, προκειμένου να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Οκτωβρίου 2018 έληξε η προθεσμία υποβολής και στις 24 Οκτωβρίου η προθεσμία για την κατάθεση των φυσικών φακέλων από τους υποψηφίους.

Συνολικά, υποβλήθηκαν 516 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 507 από φυσικά πρόσωπα και οι εννέα από νομικά, με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 9.297.723,02 ευρώ (74,38% της πρόσκλησης). Σημειώνεται ότι οι περισσότερες προτάσεις υποβλήθηκαν από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Πελοποννήσου (190 και 177 αντίστοιχα). Σημειώνεται, όπως είχε δημοσιεύσει η «ΥΧ» τον περασμένο Ιούνιο, ότι κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης τροποποιήθηκαν οι κλίμακες τυπικής απόδοσης, προκειμένου να είναι δυνατή η ένταξη περισσότερων δικαιούχων (φυσικά πρόσωπα).

Νέα πρόσκληση

Εν τω μεταξύ, ο ΕΛΓΑ έχει προχωρήσει στην προετοιμασία της δεύτερης πρόσκλησης του Υπομέτρου 5.1, η δημοσιοποίηση της οποίας εξαρτάται από την επίλυση συγκεκριμένου τεχνικού θέματος.

Όπως μαθαίνουμε, ο Οργανισμός μετά τον Δεκαπενταύγουστο απέστειλε στη Διαχειριστική Αρχή το σχέδιο της πρόσκλησης, το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει μικρές αλλαγές σε σχέση με το πρώτο, αλλά με πιο ευνοϊκούς όρους για τους ενδιαφερομένους. Μάλιστα, αυτήν τη στιγμή, σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώνεται η προβλεπόμενη διαδικασία για την έκδοσή της.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να καταλήξουν εάν οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2018 ή κατά το έτος 2019, ως κριτήριο επιλεξιμότητας. Με λίγα λόγια, η δεύτερη πρόσκληση θα βασιστεί είτε στο περσινό είτε στο φετινό ΟΣΔΕ.