Απαραίτητες οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα

Στέλλα Δάμπαση, Κωνσταντίνα Καρφή

Γιατον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εδραιωθεί το σύστημα γεωργικών συμβουλών στην Ελλάδα, τη σύνδεση της συμβουλευτικής με τις νέες τεχνολογίες, αλλά και τα οφέλη που μπορεί να έχει στον αγροτικό τομέα η προκήρυξη του Μέτρου 2 της συμβουλευτικής μιλούν στην «ΥΧ» η Στέλλα Δάμπαση, γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, και η Κωνσταντίνα Καρφή, γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής. Με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της συμβουλευτικής αγροτών, ως γεωπόνοι, σύμβουλοι και μελετητές, παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω του γραφείου τους, CROP & QUALITY, που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Λαμίας.

Ο ρόλος του γεωπόνου συμβούλου

 

Σύμφωνα με την κα Δάμπαση και την κα Καρφή, ο ρόλος του γεωπόνου συμβούλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με μία γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση, με σκοπό τη μεταφορά και τη διάδοση των νέων επιστημονικών δεδομένων στον αγροτικό χώρο, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής αυτών για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων.

Επίσης, η ενημέρωση και η υποστήριξη σε θέματα συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις της ΕΕ, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την ασφαλή παραγωγή προϊόντων για την υγεία των καταναλωτών και των παραγωγών αποτελεί κοινό στόχο όλων για τη διατήρηση και την εξέλιξη του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα.

Εδραίωση του συστήματος γεωργικών συμβουλών

Σύμφωνα με τις ίδιες, μέσω ενός συστήματος όπου ο παραγωγός θα έχει αρχικά κάποιο οικονομικό κίνητρο μπορούν να τεθούν οι βάσεις και μόνο αν δει θετικά αποτελέσματα, θα γίνει εφικτό στην Ελλάδα να εδραιωθεί το σύστημα των γεωργικών συμβουλών. «Ο παραγωγός και αγρότης αποτελεί το επίκεντρο και τον πρωταγωνιστή των εξελίξεων, που λαμβάνουν χώρα στην περιφέρεια της χώρας. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον αγροτικό τομέα δεν έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας, παρόλο που είναι βασικές για την εξασφάλιση της απαραίτητης μετάβασης σε ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο γεωργικό μοντέλο. Η συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα έρχεται να υποστηρίξει τον παραγωγό και την κοινωνία της υπαίθρου χρησιμοποιώντας και εφαρμόζοντας τις επιστημονικές γνώσεις που παράγονται στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα και μένουν αναξιοποίητες».

Σύνδεση συμβουλευτικής με νέες τεχνολογίες

Η κλιματική αλλαγή, που θα επιφέρει τη μεγάλη ανακατανομή στον παραγωγικό τομέα, είναι ένας από τους λόγους της αναγκαίας σύνδεσης της συμβουλευτικής με τις νέες τεχνολογίες. Όπως επισημαίνουν, ο νέος αγρότης του 2021 – 2027 έχει στα χέρια του νέα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων του: ποιότητα προϊόντων, σεβασμός στο περιβάλλον μείωση εισροών και αύξηση του αγροτικού εισοδήματος. Μόνο μέσω του κατάλληλου συστήματος συμβουλευτικής μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία στο έπακρο.

Ο ρόλος του γεωπόνου φέρνει αυτήν τη σύνδεση και την αναγκαία υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα παραγωγής. Οι προσαρμοσμένοι μετεωρολογικοί σταθμοί, η τοποθέτηση ειδικών αισθητήρων για την καταγραφή δεδομένων των καλλιεργειών, drones και δεδομένα δορυφόρων, που παρέχουν μεγάλο εύρος πληροφόρησης (από ανάπτυξη ασθενειών έως εδαφική παραλλακτικότητα εντός αγροτεμαχίου), είναι τα αρχικά εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί και δίνονται στα χέρια των παραγωγών.

«Είμαστε ακόμη στην αρχή της νέας εποχής στον αγροτικό τομέα. Η κλιματική αλλαγή θα επιφέρει μεγάλη ανακατανομή στον παραγωγικό τομέα και θα απαιτούνται ολοένα και περισσότερες νέες τεχνολογίες και η υιοθέτηση και εφαρμογή της έξυπνης γεωργίας θα είναι η μόνη λύση».

Μέτρο 2 συμβουλευτικής

Για την κα Δάμπαση και την κα Καρφή, το Μέτρο 2 της συμβουλευτικής ίσως αποτελέσει την απαρχή για την έναρξη του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. «Είναι απαραίτητο το σύστημα να αποτελέσει για αρχή ένα ικανοποιητικό εργαλείο για τη διάδοση της υπάρχουσας γνώσης και της ορθής εφαρμογής των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη της γεωργίας, καλύπτοντας τον αγροτικό κόσμο σε ένα σύμπλεγμα παραγόντων, όπως οικονομική βιωσιμότητα, προστασία περιβάλλοντος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Μέσω της εκπαίδευσης του παραγωγού, οφείλει να εδραιωθεί ο ρόλος του γεωπόνου συμβούλου, να κατανοήσει ο παραγωγός αποδέκτης την αναγκαιότητα της εξέλιξης και να συνεργαστούν, με την ανταλλαγή δεδομένων και πρακτικών που αποσκοπούν στις βέλτιστες λύσεις για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους. Η Ελλάδα χρειάζεται νέες, λειτουργικές δομές και ενισχυμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον αγρότη και τα αγροτικά προϊόντα, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην έξυπνη γεωργία.

Μόνο με την είσοδο των νέων τεχνολογιών και της εφαρμοσμένης γνώσης πιστεύουμε ότι ακόμη και οι μικρές εκμεταλλεύσεις θα είναι κερδοφόρες».