Απειλή για την ελιά το κυκλοκόνιο

Για την παρουσία του κυκλοκόνιου σε καρπούς ελιάς προειδοποιεί το πρόσφατο δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας, που εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Πρόκειται για έναν μύκητα που αυτήν την εποχή προσβάλλει κυρίως τα φύλλα και τους μίσχους των φυτών και τους ποδίσκους των καρπών, αλλά σπανιότερα τους ίδιους τους καρπούς. Γενικά, εμφανίζεται ως τεφροκάστανες κηλίδες, οι οποίες, στα φύλλα, στο πάνω μέρος τους είναι στρογγυλές και περιβάλλονται από καστανόμαυρες ζώνες. Αντίθετα, στους μίσχους και στους ποδίσκους, οι κηλίδες είναι στενόμακρες. Να αναφερθεί ότι όταν πρόκειται για έντονη προσβολή, τα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν, ενώ όταν προσβάλλονται οι ποδίσκοι, οι καρποί συρρικνώνονται και πέφτουν.

Η μόλυνση από κυκλοκόνιο ευνοείται σε βροχερές και υγρές καιρικές συνθήκες, με την ένταση της ασθένειας να επηρεάζεται από το ύψος και τη διάρκεια της βροχής, αλλά και από την υψηλή υγρασία. Μάλιστα, οι ιδανικές θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του μύκητα κυμαίνονται μεταξύ 16-20oC, με τις προσβολές να πραγματοποιούνται την άνοιξη και το φθινόπωρο, ενώ τον χειμώνα συμβαίνουν σε ήπιες συνθήκες (3-5 βαθμούς). Οι προσβολές εντείνονται σε ελαιώνες υγρών και κλειστών περιοχών, όπως και σε πυκνής φύτευσης.

Για την αντιμετώπισή του συστήνονται: Πρώτον, αραίωμα του φυλλώματος στα πυκνά δέντρα, για να δημιουργηθούν συνθήκες καλού αερισμού και φωτισμού. Δεύτερον, φθινοπωρινός ψεκασμός και επανάληψη μετά από βροχή.

Γλοιοσπόριο

Η παρουσία του γλοιοσπορίου γίνεται αντιληπτή από την εμφάνιση καστανοϊωδών κηλίδων στην κορυφή καρπών ή στο σημείο πρόσφυσης του ποδίσκου, με τους προσβεβλημένους καρπούς να συρρικνώνονται και, τελικά, να μεταβάλλονται σε μούμιες.

Πιο ευάλωτοι είναι οι ώριμοι και οι υπερώριμοι καρποί, με τις πρώτες προσβολές να παρατηρούνται κατά την περίοδο αλλαγής των χρωμάτων του καρπού. Αναφορικά με την ανάπτυξη της μόλυνσης, αυτή πραγματοποιείται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας (92%-100%) διάρκειας 2-5 ημερών, σε θερμοκρασίες 10-25oC και όταν υπάρχουν πληγές. Η ασθένεια εκδηλώνεται και διαδίδεται σε συνθήκες παρόμοιες με του κυκλοκόνιου. Το παθογόνο εισέρχεται μέσα από πληγές και νύγματα δάκου, ενώ πηγή μόλυνσης αποτελούν οι μολυσμένοι καρποί προηγούμενου έτους στο δέντρο και στο έδαφος.

Προτείνεται να αποφεύγεται η εγκατάσταση ελαιώνων σε χαμηλές, υγρές και κακώς αεριζόμενες περιοχές και να καταπολεμάται συστηματικά ο δάκος, καθώς βοηθά αποτελεσματικά στον περιορισμό της ασθένειας, ενώ οι επεμβάσεις ενάντια στο κυκλοκόνιο καταπολεμούν και το γλοιοσπόριο.

Τέλος, καλό είναι να γίνεται κατάλληλο κλάδεμα για την αραίωση της κόμης των δέντρων και συνιστάται χημική καταπολέμηση της ασθένειας κατά την έναρξη της ωρίμανσης του ελαιοκάρπου με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.