Από ένα υγιές διατροφικό πρότυπο σε έναν μεσογειακό βιώσιμο τρόπο ζωής

Σύνδεση της παραγωγής με την κατανάλωση

Από ένα υγιές διατροφικό πρότυπο σε έναν υγιεινό μεσογειακό βιώσιμο τρόπο ζωής

Η εξέλιξη της έννοιας της Μεσογειακής Διατροφής σε έναν σύγχρονο τρόπο ζωής, που δεν αντικατοπτρίζει μόνο τις διατροφικές συνήθειες αλλά και την ανθρώπινη συμπεριφορά προς το περιβάλλον και την αναγνώριση της αξίας των τροφίμων, ήταν το κεντρικό θέμα του 1ου συνεδρίου Μεσογειακής Διατροφής.

Το συνέδριο, με τίτλο «Η Αναζωογόνηση της Μεσογειακής Διατροφής, από ένα υγιές διατροφικό πρότυπο σε έναν υγιεινό μεσογειακό βιώσιμο τρόπο ζωής», πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες στο Μιλάνο.

Κεντρικό σημείο του συνεδρίου ήταν το πώς η παραγωγή μπορεί να συνδεθεί με την κατανάλωση, πώς ο τρόπος παραγωγής των προϊόντων, δηλαδή, επηρεάζει τις διατροφικές επιλογές των καταναλωτών. Επίσης, αναφέρθηκε ότι η Μεσογειακή Διατροφή είναι ένα σύστημα ριζωμένο στον σεβασμό για το τοπικό περιβάλλον, που δίνει αξία στα παραγόμενα αγαθά. Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη το μοντέλο της Μεσογειακής Διατροφής να διατηρηθεί και να ληφθούν μέτρα για την ευρύτερη υιοθέτησή της.

Με βάση τα παραπάνω, αναγνωρίζεται πλήρως η εξέλιξη της έννοιας της Μεσογειακής Διατροφής, από μία υγιεινή διατροφή σε τρόπο ζωής. Η εξέλιξη της Μεσογειακής Διατροφής αποσκοπεί στην υγεία των καταναλωτών μέσω της ισορροπημένης διατροφής, το χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την πλούσια βιοποικιλότητα, όπως επίσης και την υψηλή κοινωνική και πολιτιστική αξία των τροφίμων. Στοχεύει να γίνει ένα σύστημα τροφής που θα περιλαμβάνει από την παραγωγή και τη διανομή, μέχρι την κατανάλωση των κυριότερων και πιο χαρακτηριστικών προϊόντων της αγροτικής παραγωγής.

Όπως επισημάνθηκε στο συνέδριο, για να πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω, είναι αναγκαίο να δράσουμε όλοι μαζί, ώστε να μειώσουμε την ολοένα αυξανόμενη υποβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογειακής Διατροφής. Χρειάζεται, επίσης, να υπάρξει ανάπτυξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων για έναν διεπιστημονικό διάλογο, σχετικά με το πώς θα την αναζωογονήσουμε και θα την προωθήσουμε, ακόμα και σε χώρες που δεν ανήκουν στο μεσογειακό προφίλ. Επίσης, είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν αποτελεσματικά, ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών στα σχολεία μεσογειακών χωρών για τη διατροφική εκπαίδευση και τον πολιτισμό των τροφίμων. Είναι σημαντικό, τέλος, να διδαχθεί σε άτομα κάθε ηλικίας ο υγιεινός τρόπος ζωής, που δεν απαντάται μόνο στην επιλογή υγιεινών τροφίμων, αλλά και στην καθιέρωση ενός τρόπου ζωής που σέβεται το περιβάλλον και εκτιμά τον τρόπο που καλλιεργούνται τα προϊόντα.

Να τονιστεί ότι η Ελλάδα, πριν αρκετά χρόνια, ξεκίνησε φιλόδοξα δράσεις προώθησης αγροτικών προϊόντων μέσω της έννοιας της Μεσογειακής Διατροφής. Ωστόσο, το εγχείρημα παρέμεινε απλό όραμα, που απέχει πολύ από το να περάσει στην πραγματική οικονομία.

Αντωνία Τριχοπούλου

«Να ξανασκεφτούμε αγροτικές διαδικασίες και διατροφικά σχήματα»

Εισηγήτρια και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου ήταν η Αντωνία Τριχοπούλου, ομότιμη καθηγήτρια Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας. Σε δηλώσεις της στην «ΥΧ», τόνισε ότι «τα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων έχουν αλλάξει, με τρόπο που επηρεάζει καίρια τα οικοσυστήματα και την ανθρώπινη διατροφή. Ο ταχύς ρυθμός απώλειας της τροφικής βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, μάς ωθεί να ξανασκεφτούμε αγροτικές διαδικασίες και διατροφικά σχήματα».