Αποκλειστικό: Στο ΦΕΚ η απόφαση για το μέτρο των Νέων Αγροτών

fek-programma-neon-agroton

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ypaithtos.gr, έτοιμη για δημοσίευση στο ΦΕΚ βρίσκεται η ΚΥΑ των Νέων Αγροτών. Μετά και από αυτή την εξέλιξη, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων που τρέχει ουσιαστικά την διαδικασία, «πιάνει» τον στόχο του Οκτωβρίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες καλά διασταυρωμένες πληροφορίες, για υπογραφή στον υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, βρίσκεται η ΚΥΑ που αφορά την εκχώρηση του 37% του ΠΑΑ 2014 – 2020 στις Περιφέρειες της χώρας. Αμέσως μετά και αυτή η απόφαση θα… φύγει για δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Μετά και από αυτή την εξέλιξη, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων που τρέχει ουσιαστικά την διαδικασία, «πιάνει» τον στόχο του Οκτωβρίου.
Υπενθυμίζουμε ότι για το πρόγραμμα των νέων αγροτών (μεταξύ άλλων) μίλησε στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.

Ειδικότερα για το θέμα δήλωσε:

Χ. Κασίμης: Για πρώτη φορά δράσεις του ΠΑΑ που μπορεί να υλοποιήσει μόνος του ο αγρότης

Πρόκειται για ένα μέτρο που στοχεύει στη δημογραφική ανανέωση και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών. Αυτό προϋποθέτει την είσοδο νέων γεωργών, για να αυξηθεί η παραγωγικότητα της ελληνικής γεωργίας, εξασφαλίζοντας μια συνεχιζόμενη βελτίωση της ηλικιακής διάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού της, σε συνέργεια με αντίστοιχες παρεμβάσεις του Πυλώνα Ι (εθνικό απόθεμα, ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας), και με δεδομένη μια διαφαινόμενη τάση επιστροφής νέων στην ύπαιθρο, όπως βεβαιώνεται και από διάφορες έρευνες.

Στην προκήρυξη θα διατεθούν 241 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα ενταχθούν περίπου 12.000 νέοι γεωργοί που θα κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηματικό σχέδιο. Η ενίσχυση που θα λάβουν κυμαίνεται μεταξύ 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ, ανάλογα με την κατεύθυνση της καλλιέργειας/εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης. Το θεσμικό πλαίσιο απλουστεύεται και επιταχύνονται οι διαδικασίες εφαρμογής του σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο μέσω:

  • της εκχώρησής του στις ελληνικές περιφέρειες,
  • της αύξησης της μέσης ενίσχυσης ανά δικαιούχο,
  • της υιοθέτησης ηλεκτρονικών και διαδικτυακών μηχανογραφικών εφαρμογών για την ταχεία υποβολή, αξιολόγηση, ένταξη, παρακολούθηση και πληρωμή των δικαιούχων,
  • της απλούστευσης προσδιορισμού και τεκμηρίωσης του χρόνου πρώτης εγκατάστασης,
  • της μη υποχρεωτικότητας τήρησης μακρόχρονων δεσμεύσεων πενταετίας.

Παράλληλα, η ένταξη των νέων γεωργών μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα μέτρα, όπως:

  • 4.1 Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης.
  • 1.1 Επαγγελματική κατάρτιση.
  • 3.1 Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
  • 2.1 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  • 9.1 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.