Μεγάλες οι αποκλίσεις των κριτήριων ίδρυσης οργανώσεων παραγωγών οπωροκηπευτικών

Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στην Ελλάδα, οι οργανώσεις παραγωγών των άλλων χωρών-μελών έχουν συνήθως λίγα μέλη και μεγάλους κύκλους

-Διαφήμιση-
gaia-sense

Οι οργανώσεις παραγωγών έχουν βαρύνουσα σημασία στην εφαρμογή της τρέχουσας ΚΑΠ. Καλύπτουν όλους τους κλάδους, συμμετέχουν στη διαμόρφωση των προδιαγραφών εμπορίας, μπορούν νόμιμα και χωρίς να θεωρείται ότι αντιβαίνουν τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού να διαπραγματεύονται τις τιμές πώλησης και να συνάπτουν συμβόλαια για λογαριασμό των παραγωγών κάποιων κλάδων. Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις, μπορούν να αναλάβουν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσύρσεις ή αποθεματοποίηση προϊόντων. Επιπλέον, μπορούν να αναλάβουν επενδυτικές πρωτοβουλίες, δράσεις ευρύτερης ανάπτυξης, προγράμματα διαχείρισης κινδύνου, ενίσχυσης της βιωσιμότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Για τους λόγους αυτούς, προβλέπεται η ενίσχυση ίδρυσης και αρχικής λειτουργίας μίας οργάνωσης από τους πόρους του Δεύτερου Πυλώνα, μέτρο που έχει ενταχθεί και στο ελληνικό ΠΑΑ και αφορά τη στήριξη μόλις κάποιων δεκάδων οργανώσεων το έτος.

Παρά την πρόσφατη διαβεβαίωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης («Γιορτή ντομάτας» Εύβοιας στις 27 Αυγούστου) ότι το υπουργείο έχει ετοιμάσει «ένα Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη διαδικασία αναγνώρισης και κριτηρίων των Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών, ώστε να διευκολύνεται η σύστασή τους», η πραγματικότητα είναι ότι έχει συσταθεί μία ειδική επιτροπή για τον σκοπό αυτόν. Και όσο αργούν οι επιτροπές αυτές να ολοκληρώσουν το έργο τους, τόσο αυξάνονται οι πιέσεις για μείωση των μεγεθών των οργανώσεων.

Όπως προκύπτει στη σχετική απεικόνιση, η λογική της Ελλάδας για τη λειτουργία των οργανώσεων στα οπωροκηπευτικά διαφέρει από την αντίστοιχη των άλλων χωρών-μελών. Σε περιοχές όπως η Ημαθία, η Πέλλα και, δευτερευόντως, η Αργολίδα και η Άρτα, ο αριθμός των παραγωγών για μία ομάδα είναι ιδιαίτερα υψηλός, καθιστώντας την ίδρυσή της δύσκολη για κάποια προϊόντα, εκτός αυτού που κυριαρχεί στην περιοχή, ή ακόμη και πρακτικά αδύνατη. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές, υπάρχει ένας έντονος κατακερματισμός και δημιουργία πολλών, οικονομικά μικρών, σχημάτων. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη ΕΕ, προκρίνεται η δημιουργία μεγάλων οργανώσεων, όπου συμμετέχουν εταίροι με μεγάλους κύκλους εργασιών.

Τ. Νικολάου

-Διαφήμιση-