Απόκτηση της Σπύρου Management Services από την Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ

Απόκτηση της Σπύρου Management Services από την Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ
-Διαφήμιση-

Στην απόκτηση της Αγροτικός Οίκος Σπύρου Management Services Μονοπρόσωπη Eταιρία Περιορισμένης Ευθύνης προχώρησε η εταιρεία Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ.

Συγκεκριμένα, με την από 28/02/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγροτικός Οίκος Σπύρου εγκρίθηκε η απόκτηση της Αγροτικός Οίκος Σπύρου Management Services Μονοπρόσωπη Eταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με τίμημα ισάξιο της ονομαστική αξίας των εταιρικών μεριδίων αυτής.

Σημειώνεται ότι η αγορά της εταιρείας δεν πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα του ομίλου. Η εν λόγω απόκτηση εντάσσεται στο πλαίσιο σχεδιασμού & ενίσχυσης του τομέα παροχής υπηρεσιών της, καθώς και αξιοποίησης της τεχνογνωσίας του ομίλου στην κατάρτιση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης, ώστε να ενταχθούν στον ευρύτερο σκοπό της.

-Διαφήμιση-

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

-Διαφήμιση-