Απόκτηση της Σπύρου Management Services από την Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ

Απόκτηση της Σπύρου Management Services από την Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ

Στην απόκτηση της Αγροτικός Οίκος Σπύρου Management Services Μονοπρόσωπη Eταιρία Περιορισμένης Ευθύνης προχώρησε η εταιρεία Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ.

Συγκεκριμένα, με την από 28/02/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγροτικός Οίκος Σπύρου εγκρίθηκε η απόκτηση της Αγροτικός Οίκος Σπύρου Management Services Μονοπρόσωπη Eταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με τίμημα ισάξιο της ονομαστική αξίας των εταιρικών μεριδίων αυτής.

Σημειώνεται ότι η αγορά της εταιρείας δεν πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα του ομίλου. Η εν λόγω απόκτηση εντάσσεται στο πλαίσιο σχεδιασμού & ενίσχυσης του τομέα παροχής υπηρεσιών της, καθώς και αξιοποίησης της τεχνογνωσίας του ομίλου στην κατάρτιση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης, ώστε να ενταχθούν στον ευρύτερο σκοπό της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ