Απώλειες δισεκατομμυρίων στην παγκόσμια αγροτική παραγωγή από παράσιτα και ζιζάνια

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Η κατηγορία των παρασίτων κοστίζει περίπου το 40% της παγκόσμιας αγροτικής παραγωγικότητας ετησίως, προκαλώντας τις μεγαλύτερες απώλειες, ύψους τουλάχιστον 70 δισ. δολαρίων.

Τους τρόπους με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας παγκοσμίως παρουσιάζεται σε άρθρο του Forbes. Συγκεκριμένα, καταγράφεται ότι ανάμεσα στα πολλά ζητήματα που πλήττουν τους αγρότες, τρία είναι αυτά που ξεχωρίζουν λόγω της παγκόσμιας παρουσίας τους και των οικονομικών τους επιπτώσεων.

Παράσιτα: Η συγκεκριμένη κατηγορία κοστίζει περίπου το 40% της παγκόσμιας αγροτικής παραγωγικότητας ετησίως, προκαλώντας απώλειες τουλάχιστον 70 δισ. δολαρίων. Από τα σμήνη ακρίδων που αποδεκατίζουν χωράφια στην Αφρική μέχρι τις μύγες που επηρεάζουν τους οπωρώνες, ο αντίκτυπος είναι παγκόσμιος και οι οικονομικές επιπτώσεις είναι κολοσσιαίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ποιότητα εδάφους και άρδευση: Η υποβάθμιση του εδάφους επηρεάζει σχεδόν το 33% του εδάφους της Γης, μειώνοντας την ικανότητά του να παράγει ποιοτικά, οδηγώντας σε απώλεια περίπου 400 δισ. δολαρίων. Η λειψυδρία και η αναποτελεσματική άρδευση μειώνουν περαιτέρω τη γεωργική παραγωγή. Η γεωργία χρησιμοποιεί το 70% του προσβάσιμου γλυκού νερού στον κόσμο, αλλά το 60% σπαταλάται λόγω διαρροών σε συστήματα άρδευσης.

Ζιζάνια: Παρά την πρόοδο στις γεωργικές πρακτικές, τα ζιζάνια προκαλούν σημαντικές μειώσεις στην απόδοση και στην ποιότητα των καλλιεργειών. Περίπου 1.800 είδη ζιζανίων μειώνουν τη φυτική παραγωγή κατά περίπου 31,5%, οδηγώντας σε οικονομικές απώλειες σχεδόν 32 δισ. δολαρίων ετησίως.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση όλων των παραπάνω προκλήσεων, μειώνοντας τις ζημιές στις καλλιέργειες, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγικότητα. Συγκεκριμένα, στο άρθρο τονίζεται ότι η τεχνολογία μπορεί να δώσει λύση σε καθεμιά από τις παραπάνω προκλήσεις:

1. Αναγνώριση και έλεγχος παρασίτων: Η ακριβής, έγκαιρη αναγνώριση και ο έλεγχος των παρασίτων είναι απαραίτητα για την ελαχιστοποίηση των ζημιών στις καλλιέργειες και στη μείωση της εξάρτησης από χημικά φυτοφάρμακα. Δεδομένα όπως δελτία καιρού, ιστορική δραστηριότητα παρασίτων και εικόνες υψηλής ανάλυσης που τραβήχτηκαν από drones ή δορυφόρους είναι άμεσα διαθέσιμα σήμερα. Τέτοιου είδους τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη των εισβολών παρασίτων και στον εντοπισμό παρασίτων στο πεδίο.

2. Παρακολούθηση της υγείας του εδάφους: Η συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της υγείας του εδάφους είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση βέλτιστων συνθηκών καλλιέργειας και βιώσιμων γεωργικών πρακτικών. Η βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι καλλιέργειες λαμβάνουν ακριβώς αυτό που χρειάζονται, μειώνοντας τα απόβλητα και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα.

Δεδομένα από αισθητήρες στο έδαφος, αγροτικά μηχανήματα, drones και δορυφόρους χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των συνθηκών του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων της περιεκτικότητας σε υγρασία, των επιπέδων θρεπτικών συστατικών και της παρουσίας παθογόνων παραγόντων. Αυτή η ανάλυση της υγείας του εδάφους βοηθά στην πρόβλεψη των αναγκών σε νερό και στην αυτοματοποίηση των συστημάτων άρδευσης.

3. Ανίχνευση και διαχείριση ζιζανίων: Ο ακριβής εντοπισμός και η εξάλειψη των ζιζανίων είναι κρίσιμης σημασίας για την αποτροπή τους και την ελαχιστοποίηση της χρήσης ζιζανιοκτόνων. Χάρη στην υπολογιστική όραση, τα drones και τα ρομπότ μπορούν πλέον να αναγνωρίζονται τα ζιζάνια μεταξύ των καλλιεργειών με υψηλή ακρίβεια. Αυτό επιτρέπει τον στοχευμένο έλεγχο των ζιζανίων, είτε μηχανικά είτε μέσω ακριβούς εφαρμογής ζιζανιοκτόνου.