Απολογισμός του 2023 και τα σχέδια για το 2024 – Εκτιμήσεις από τους συνδέσμους

Η χρονιά που φεύγει μας αφήνει με πολλά ανοιχτά θέματα, όπως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που προστέθηκε σε αυτόν της Ουκρανίας, τις ανεξέλεγκτες καταστροφές της κλιματικής κρίσης και την προσαρμογή και εφαρμογή των όσων προβλέπει η νέα ΚΑΠ, που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δύσκολες. Παρά την, όπως όλα δείχνουν, επαναφορά πλεονάσματος στο εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο, συνεχίζει να βρίσκεται σε εκκρεμότητα το κεφαλαιώδες πρόβλημα του βαθμού παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγροδιατροφής. Παρά τα όσα συμβαίνουν σε άλλα κράτη-μέλη, οι τιμές των τροφίμων στη λιανική, καθώς και οι τιμές πολλών αγροτικών εφοδίων, αυξάνονται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από τις τιμές που εισπράττει ο αγρότης από την παραγωγή του.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η «ΥΧ» κάλεσε οργανώσεις, συνδέσμους, φορείς, ιδρύματα, ακαδημαϊκούς, καινοτόμες επιχειρήσεις, αλλά και πολιτικούς, να δώσουν το στίγμα των πεπραγμένων τους το 2023, αλλά και τους στόχους τους ενόψει του νέου έτους.

Σε τρεις ενότητες θα παρουσιαστεί αυτήν την εβδομάδα, το πρώτο μέρος του μεγάλου αφιερώματος, το οποίο θα ολοκληρωθεί στο επόμενο φύλλο της «ΥΧ».

Τρίτη ενότητα: Σύνδεσμοι


Γιώργος Κατσούλης
Πρόεδρος Συνδέσμου Αγροτικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΑΣΟΕΕ)

Σε τέσσερις πυλώνες οι δράσεις του ΣΑΣΟΕΕ τη χρονιά που αρχίζει

Η χρονιά στιγματίστηκε κυρίως από:

● Τις καταστροφές που προκλήθηκαν, τόσο από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού όσο και από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και γενικότερα από τις ακραίες καιρικές μεταστροφές, ως απότοκο της κλιματικής αλλαγής που ζούμε τα τελευταία χρόνια.

● Το απαγορευτικό κόστος παραγωγής, που παρέμεινε για έναν ακόμη χρόνο, όπως αυτό αποτυπώθηκε σε αγροτικό πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια, φυτοπροστατευτικά προϊόντα και λιπάσματα.

● Την έλλειψη εργατών γης, που κάθε χρόνο διογκώνεται και αποτελεί μεγάλο πρόβλημα κατά την περίοδο φροντίδας και κατά τη συγκομιδή των καλλιεργειών.

● Τη νέα ΚΑΠ και τον τρόπο εφαρμογής της. Ο ατελής σχεδιασμός της και η ελλιπής ενημέρωση στους δικαιούχους, καθώς και η δυσλειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της καταβολής των επιδοτήσεων, αποτελούν δυσάρεστες εξελίξεις.

● Την ανεπιτυχή χορήγηση φορολογικών κινήτρων στους συνεταιριζόμενους παραγωγούς.

Για τη νέα χρόνια, ο ΣΑΣΟΕΕ θα αγωνιστεί, μέσα και από την συμμετοχή στην ευρωπαϊκή οικογένεια των συνεταιρισμών COGECA, για:

● Περισσότερα διαθέσιμα κονδύλια για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

● Την αναγκαία αλλαγή του καταστατικού χάρτη του ΕΛΓΑ ώστε να μπορέσει να καλύψει περισσότερους και μεγαλύτερους κινδύνους.

● Την ενίσχυση των συνεταιριζόμενων παραγωγών, όπως με τη χορήγηση δανείων και τη διευθέτηση κόκκινων δανείων.

● Τη συνέχιση των προσπαθειών για τον εκδημοκρατισμό της εκπροσώπησης των συνεταιρισμών της χώρας.


Ιωάννης Γιώτης
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)

Αναγκαία η συνεργασία για τη διασφάλιση της υγιούς επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας του κλάδου

Τα τελευταία χρόνια, ο αγροδιατροφικός κλάδος αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων που έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε όλη την αλυσίδα αξίας. Η μεταποίηση τροφίμων και ποτών, που εκπροσωπούμε, είναι ένας πολύ σημαντικός κρίκος αυτής της αλυσίδας και, επομένως, η εξέλιξή της είναι άμεσα συνυφασμένη με την πρωτογενή παραγωγή, το εμπόριο και οπωσδήποτε τον καταναλωτή.

Είναι γεγονός πως η σταθερότητα δεν αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής. Οι γεωπολιτικές αναταράξεις, η κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με καταστροφικές συνέπειες στον παραγωγικό ιστό της χώρας, είναι παράγοντες που επιβαρύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα όλων μας.

Σε αυτό το περιβάλλον, βασική προτεραιότητα για την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών είναι αναμφισβήτητα η επισιτιστική επάρκεια και ασφάλεια, την ώρα που τα ζητήματα αυξημένου κόστους και βιωσιμότητας απασχολούν τις επιχειρήσεις του κλάδου μας όχι μόνο τη χρονιά που τελειώνει, αλλά όπως διαφαίνεται και στο μέλλον.

Η απάντηση σε αυτή τη νέα πραγματικότητα μπορεί να προκύψει μέσα από την αξιοποίηση των προοπτικών που κρύβουν οι προκλήσεις, αλλά σίγουρα απαιτεί επιπλέον πόρους και οπωσδήποτε τη στήριξη της πολιτείας. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, οι ευκαιρίες σχετίζονται με επενδύσεις σε τεχνολογικές καινοτομίες και έρευνα, στην εφαρμογή βιώσιμων παραγωγικών μοντέλων και στην εξωστρέφεια. Επίσης, μεγάλη έμφαση δίνεται στον ανθρώπινο παράγοντα, με επένδυση στη γνώση, στην εκπαίδευση και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της βιομηχανίας μας και στην ανταπόκριση στα ζητούμενα των καταναλωτών, η εμπιστοσύνη των οποίων είναι για εμάς απαραίτητη συνθήκη.

Για τη χώρα μας, ο αγροδιατροφικός κλάδος στο σύνολό του αποτελεί αναπτυξιακό θεμέλιο της οικονομίας μας, φορέα εξωστρέφειας, αλλά και κοινωνικής συνοχής. Η χρονιά που βρίσκεται προ των πυλών προβλέπεται απαιτητική και πάλι. Για αυτόν τον λόγο, είναι αναγκαία η συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, ώστε να διασφαλιστεί η υγιής επιχειρηματικότητα και η ανταγωνιστικότητα του κλάδου.


Συμεών Διαμαντίδης
Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)

Πάγια θέση του Συνδέσμου η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα

Το 2023 ήταν μία δύσκολη χρονιά για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα. Η αύξηση του λειτουργικού κόστους με τα πολύ υψηλά επιτόκια και τις πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και ο νέος πόλεμος που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή δημιούργησαν συνθήκες αβεβαιότητας στην αγορά, δίνοντας συνέχεια στο ασταθές κλίμα που επικράτησε και το προηγούμενο έτος.

Στη δική μας περίπτωση, όμως, το 2022 ήταν μία χρονιά-ρεκόρ. Οι εξαγωγές αγαθών έφτασαν τα 55 δισ. ευρώ για πρώτη φορά και ξεπέρασαν το 26% ως ποσοστό ως προς το ΑΕΠ, ενώ οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων ξεπέρασαν τα 9,3 δισ. ευρώ, που, επίσης, συνιστά ρεκόρ.

Το 2023, δε, και παρά τα σημαντικά προσκόμματα που προανέφερα, ο αγροδιατροφικός κλάδος συνέχισε ακάθεκτα την ανοδική του πορεία. Αναλύοντας περαιτέρω τα στοιχεία για το α’ εννεάμηνο του έτους, βλέπουμε πως οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων είναι αυξημένες κατά 18%, φτάνοντας ήδη τα 8 δισ. ευρώ, τη στιγμή που το σύνολο των εξαγωγών παρουσιάζεται μειωμένο κατά 6%. Το στοιχείο αυτό δείχνει τη βαρύτητα του πρωτογενούς τομέα για τις εξαγωγές και την ελληνική οικονομία εν γένει.

Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί μία πάγια θέση του Συνδέσμου μας, η οποία βασίζεται στο γεγονός πως οι ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών τους στο εξωτερικό, με σημαντικότερο την ποιότητα των προϊόντων τους.

Η παγκόσμια ζήτηση για ελληνικά προϊόντα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο. Γι’ αυτό κι εμείς στεκόμαστε αρωγοί στην προσπάθεια της χώρας να εδραιωθεί ως το σημαντικότερο αγροδιατροφικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι δράσεις του ΣΕΒΕ, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα συνέδρια υψηλού επιπέδου, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, η έρευνα και μελέτη μέσω του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις του 2024 και με στρατηγικό σχεδιασμό και πλάνο να κατακτήσουμε τις διεθνείς αγορές.