Αποτελέσματα ελέγχων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης

Δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα αποτελέσματα ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2023 .

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ που διεξήγαγε τους ελέγχους τόσο σε συνορικούς σταθμούς όσο στην εσωτερική αγορά, τον μήνα Ιούνιο από συνολικά 408 δείγματα δεν εντοπίσθηκαν σε φυτικά προϊόντα υπερβάσεις σε MRLs (υπολείματα φυτοφαρμάκων), με πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές.

Τον μήνα Ιούλιο όμως σε σύνολο 256 δειγμάτων εντοπίσθηκαν 3 περιπτώσεις τροφίμων με υπερβάσεις σε MRLs (υπολείματα φυτοφαρμάκων), με πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές

Τα σημεία που διενεργήθηκαν οι έλεγχοι Ιουλίου στην εσωτερική αγορά

Το MRL είναι το υψηλότερο επίπεδο υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που είναι νομικά επιτρεπτό μέσα ή πάνω σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, όταν τα φυτοφάρμακα εφαρμόζονται σύμφωνα με την ορθή γεωργική πρακτική.

Στις αξιολογήσεις ασφάλειας των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων (MRLs) της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα ή στις προτάσεις για MRLs η χρόνια και οξεία έκθεση των καταναλωτών μέσω της διατροφής σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων εκτιμάται με τη χρήση ενός μοντέλου υπολογισμού που έχει αναπτύξει η EFSA (EFSA PRIMo). Σκοπός του μοντέλου είναι η ταυτόχρονη εκτίμηση της βραχυπρόθεσμης και της μακροπρόθεσμης έκθεσης των καταναλωτών σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων και η σύγκριση της εκτιμώμενης έκθεσης με τις τοξικολογικές τιμές αναφοράς για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών.