Άρση περιορισμού στην αλιεία Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στη Μάκρη

Άρση περιοριστικών μέτρων στην αλιεία Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στη Μάκρη

Αίρονται τα περιοριστικά μέτρα στη ζώνη αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργου Παυλίδη, κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, καθώς όλα τα εργαστηριακά αποτελέσματα είναι εντός των προβλεπομένων ορίων.

Η αλιεία Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων καθώς και η διάθεση του στην αγορά επιτρέπεται, αφού πρώτα περάσουν από το Κέντρο Καθαρισμού και το Κέντρο Αποστολής, καθότι οι ζώνες της περιοχής είναι κατηγορίας Β.