Αχαΐα-Ηλεία: Αιτήσεις για το πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού

Την έναρξη υποδοχής αιτήσεων για το πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Ηλείας ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

Η υποδοχή των αιτήσεων γίνεται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των περιφερειακών ενοτήτων, στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για δράσεις εξηλεκτρισμού των εκμεταλλεύσεών τους, (ενδεικτικά ποιμνιοστάσια, αντλιοστάσια, γεωτρήσεις κ.ά.) συμπληρώνοντας τις σχετικές αιτήσεις και υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά. Καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων είναι η τελευταία εργάσιμη του έτους, στις 29 Δεκεμβρίου 2023.

Με τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των αιτήσεων από τις ΔΑΟ των περιφερειακών ενοτήτων, θα συνταχθεί σχετικό πρόγραμμα δικαιούχων σε συνεργασία με τη ΔΕΔΔΗΕ και τις Τοπικές Επιτροπές Αγροτικού Εξηλεκτρισμού, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση των επεμβάσεων των εγκεκριμένων ηλεκτροδοτήσεων.