Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΑΠ για τους νέους αγρότες

Τα σημαντικότερα ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης

neoi-agrotes-aksiologisi-twn-metrwn
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Ευνοϊκό είναι, σε γενικές γραμμές, το πόρισμα της νέας έκθεσης που καταρτίστηκε για λογαριασμό ευρωβουλευτών και αφορά τα υφιστάμενα μέτρα της ΚΑΠ που απευθύνονται στους νέους αγρότες. Στην έρευνα με τίτλο «Νέοι αγρότες – εφαρμογή της πολιτικής μετά την αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2013» η πρόσβαση στη γη αναφέρεται ως το σημαντικότερο εμπόδιο για τους νεοεισερχόμενους, λόγω των περιορισμένων εκτάσεων με υψηλή ποιότητα εδάφους, των τιμών της γης και των επιπτώσεων των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ και των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων.

Επιπλέον, το ύψος των πόρων, οι οποίοι κατανέμονται στο πρόγραμμα για την «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», κρίνεται υπερβολικά μεγάλο, καθώς αντιστοιχεί στο 90% του συνολικού προϋπολογισμού που διατίθεται για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων των νέων. Ορισμένα κράτη-μέλη κατευθύνουν αυτή την οικονομική στήριξη σε πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις, τη στιγμή που τα περισσότερα λαμβάνουν υπόψη εκμεταλλεύσεις που είναι δέκα ή περισσότερες φορές μεγαλύτερες από το κατώτατο όριο.

-Διαφήμιση-

«Από την τωρινή ΚΑΠ λείπουν τα κίνητρα για τους ηλικιωμένους αγρότες, προκειμένου οι τελευταίοι να μεταβιβάσουν τις επιχειρήσεις τους στις νεότερες γενιές», τονίζεται επίσης στο περιεχόμενο της έκθεσης του Κοινοβουλίου. Εκτός από την εφαρμογή μέτρων που θα παρακινήσουν τους παλαιότερους κατόχους να μεταφέρουν τις εκμεταλλεύσεις τους σε νέους αγρότες, σηματοδοτώντας την ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, η έκθεση συνιστά τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση πρόσθετων ζητημάτων, όπως είναι η πρόσβαση σε κεφάλαια, η έλλειψη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και τα ανεπαρκή σχέδια διαδοχής.

Διαβάστε ακόμη: Γερνάει ο αγροτικός πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τέλος, στη μελέτη ανακινείται και το θέμα της αύξησης του ορίου ηλικίας για νεοεισερχόμενους, καθώς οι τελευταίοι αφενός μπορούν να εισέλθουν στον αγροτικό τομέα σε διαφορετικές ηλικίες, ενώ χρειάζεται και αρκετός χρόνος για να συγκεντρωθούν επαρκείς πόροι για τη δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης. «Ένα ηλικιακό όριο στα 45 έτη θα ήταν πιο κατάλληλο, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δημογραφική κατάσταση για τη γεωργία», καταλήγει η έρευνα.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki