Στην αξιοποίηση της βιοποικιλότητας στοχεύει ο Βοτανικός Κήπος Δελφών

Με τη δηµιουργία ψηφιακής στρατηγικής και ψηφιακών δράσεων για την ολοκληρωµένη ανάδειξη του κήπου και τη διασύνδεσή του µε άλλα σηµεία ενδιαφέροντος στην περιφέρεια, ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο µε σηµαντικές προοπτικές για την τοπική κοινωνία.

votanikos-kipos-delfon
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Συνδυάζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δελφικού Τοπίου και εστιάζοντας στην πλούσια βιοποικιλότητα και την ιστορία, µια αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία από τη Φωκίδα δηµιούργησε τον Δελφικό Βοτανικό Κήπο.

Στόχος αυτής της πρακτικής είναι να αναδειχθεί το φυσικό και ιστορικό τοπίο της περιοχής. Οι υπεύθυνοι προγραµµατίζουν και υλοποιούν όλες εκείνες τις δράσεις που είναι σχετικές µε το προς διερεύνηση θεµατικό πεδίο.

-Διαφήμιση-

Σύµφωνα µε την πρόεδρο της ΑΜΚΕ, Μαρία Καλτσή, «µέσα από αυτή την προσπάθεια, στόχος µας είναι η ανάδειξη των φυσικών θησαυρών της Στερεάς Ελλάδας στη διεθνή κοινότητα, µε όχηµα τον Βοτανικό Κήπο των Δελφών. Η οµάδα επιστηµόνων και τεχνικών συµβούλων, που έχει συσταθεί για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση αυτού του µοναδικού εγχειρήµατος στον ελλαδικό χώρο, ανοίγει έναν διάλογο µε την τοπική κοινωνία και µε άλλους φορείς για την καλύτερη αξιοποίηση όλων των εργαλείων ανάλογα µε τις θεµατικές ενότητες που προτείνουµε. Η πρώτη µας κίνηση ήταν η δηµιουργία του βοτανόκηπου µε τη φύτευση 400 ειδών, εκ των οποίων τα έξι είναι υπό εξαφάνιση.

Τα επόµενα βήµατά µας εστιάζονται στη δηµιουργία ερευνητικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού κέντρου, µε στόχο τη διάσωση, τη διατήρηση και την ανάδειξη της βιοποικιλότητας της περιοχής, ξεκινώντας από την περιοχή των Δελφών, αλλά και των υπόλοιπων όµορων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα οποία θα µας υποδείξουν οι ειδικοί συνεργάτες. Μια τέτοια πρακτική έχει σαφή αναφορά στην προώθηση και στην προβολή του τόπου µας. Με βάση την ιστορική µας ταυτότητα, βάζουµε ακόµη ένα λιθάρι στην προβολή και στην επισκεψιµότητα της περιοχής».

Ανάδειξη τοπικών προϊόντων

Αναφερόµενη στις δυνατότητες και στις προοπτικές αυτού του εγχειρήµατος, η κα Καλτσή τόνισε: «Μέσα από την ορθή και πολυεπίπεδη διαχείριση της βιοποικιλότητας µπορούµε να αναδείξουµε νέα προϊόντα υψηλής διατροφικής και φαρµακευτικής αξίας, τα οποία στο σύνολό τους µπορούν να παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας».

Κλείνοντας, η κα Καλτσή αναφέρθηκε στην αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων µέσα από διάφορες συνεργασίες που µπορούν να προκύψουν µε άλλους φορείς: «Ανοίξαµε διάλογο µε την πανεπιστηµιακή και ερευνητική κοινότητα της χώρας µας και πιστεύω ότι, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, θα φανούν και τα πρώτα αποτελέσµατα αυτής µας της προσπάθειας. Δυσκολίες υπάρχουν πολλές, το θετικό στην εξέλιξη αυτή είναι ότι το εν λόγω εγχείρηµα το έχουν αγκαλιάσει οι τοπικοί φορείς και όχι µόνο. Το αποτέλεσµα το έχουµε δει από τη συµµετοχή και την εθελοντική προσφορά σηµαντικών προσώπων των γραµµάτων και των τεχνών του τόπου µας».

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki