Αυξάνεται η αξία της αγοράς τεχνολογιών αυτοματισμού άρδευσης

Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη των τεχνολογιών αυτοματισμού στην άρδευση τροφοδοτεί την ανάπτυξη της αγοράς, σύμφωνα με μία νέα έκθεση της MarketsandMarkets. Πιο συγκεκριμένα, το μέγεθος της αγοράς αυτοματισμού άρδευσης εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε αξία 2,8 δισ. δολαρίων το 2020 και αναμένεται να αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 18,5% από το 2020 έως το 2025, φτάνοντας σε αξία τα 6,7 δισ. δολάρια.

Παράγοντες, όπως η αυξημένη υιοθέτηση τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας για τις αγροτικές δραστηριότητες, κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών άρδευσης και εξοικονόμησης νερού, αλλά και η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των αγροτών σχετικά με τα οφέλη από την υιοθέτηση των αυτοματισμών στην άρδευση είναι οι βασικοί παράγοντες που τροφοδοτούν την ανάπτυξη της αγοράς σύμφωνα με την έκθεση. Η αγορά αυτοματισμού άρδευσης, με βάση τον τύπο αυτοματισμού, έχει χωριστεί σε συστήματα που βασίζονται στον χρόνο άρδευσης, τον όγκο άρδευσης και τα συστήματα ελέγχου άρδευσης μέσω υπολογιστή.