Η αυξημένη παραγωγικότητα στέλνει τους Ιταλούς αγρότες στην ψηφιακή γεωργία

Ο κλάδος της ψηφιακής γεωργίας βιώνει μια μεγάλη περίοδο ανάπτυξης και δυναμικότητας όσον αφορά την τεχνολογική προσφορά, καθώς είναι αρκετές πλέον οι εταιρείες και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που επικεντρώνονται στην έρευνα και στη δημιουργία νέων τεχνολογικών λύσεων για τον αγροτικό τομέα προς όφελος των αγροτών, των εκμεταλλεύσεων και του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έκθεση αγοράς που πραγματοποίησαν η εταιρεία αναλύσεων MarketsandMarkets™ και ο όμιλος τεχνολογίας ABACO, η ψηφιακή γεωργία τα επόμενα πέντε χρόνια θα έχει θεαματική αύξηση στην Ευρώπη, η οποία κατέχει το 27% της παγκόσμιας αγοράς γεωργίας ακριβείας, δηλαδή 2,1 δισ. δολάρια, και προβλέπεται να φτάσει τα 4,2 δισ. δολάρια έως το 2026.

Η παρακολούθηση των καλλιεργειών μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών αναμένεται να είναι ο πιο δημοφιλής τομέας με το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, καθώς εκτιμάται ότι η αξία της θα φτάσει τo 1,5 δισ. δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια με ετήσιο ρυθμό κατά 16,4%. Όσον αφορά τον τομέα του Διαδικτύου των Πραγμάτων στον αγροτικό τομέα της Ευρώπης, αυτός αναμένεται να φτάσει τα 5,7 δισ. δολάρια μέχρι το 2026, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 9,1%.

Παραμένει, όμως, ένα μεγάλο ζήτημα η υιοθέτηση και η χρήση αυτών των τεχνολογιών από τους τελικούς χρήστες, τους αγρότες, καθώς η ευρεία χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στη γεωργία είναι ακόμα αρκετά μακριά.

Το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, σε συνεργασία με το Ολλανδικό Πανεπιστήμιο Wageningen, πραγματοποίησαν μία διαδικτυακή έρευνα σε αγρότες της Ιταλίας αναζητώντας εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μετάβαση των αγροτών στην ψηφιακή γεωργία.

Όπως αναφέρουν στην έρευνά τους, οι τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας παράγουν πλήθος δεδομένων που, εφόσον συνδυαστούν μεταξύ τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αλλά σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά υιοθέτησης που σχετίζονται τόσο με τα χαρακτηριστικά των αγροτών, αλλά και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ακόμα και μέσα στην ίδια χώρα.

Παρά την αυξημένη ανάγκη για τη μετάβαση στην ψηφιακή γεωργία που δεν θα αποκλείει κανέναν αγρότη, όπως εκφράζεται και στις πρόσφατες ευρωπαϊκές πολιτικές, μία καλά ισορροπημένη και ομοιογενής διάδοση αυτών των τεχνολογικών καινοτομιών μεταξύ των αγροτών, χρειάζεται αρκετή δουλειά.

οι αγρότες δείχνουν ισχυρότερη πρόθεση να υιοθετήσουν τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας που θα τους προσφέρουν υψηλότερη παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, αλλά και μειωμένο κόστος παραγωγής

Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση τεχνολογιών

Η έρευνα, με δείγμα 474 απαντήσεων από τους αγρότες, κατέγραψε ότι οι προσδοκίες των αγροτών σχετικά με τις επιδόσεις των τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας ανήκουν στους πιο σημαντικούς παράγοντες για την πρόθεση χρήσης. Πιο αναλυτικά, ένα από τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξε ότι οι αγρότες δείχνουν ισχυρότερη πρόθεση να υιοθετήσουν τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας που θα τους προσφέρουν υψηλότερη παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, αλλά και μειωμένο κόστος παραγωγής.

Επίσης, σημαντικό ρόλο για την πρόθεση χρήσης έχει να κάνει το πόσο εύχρηστες είναι αυτές οι τεχνολογίες, αλλά και το αν η χρήση τους υποστηρίζεται από το κοινωνικό περιβάλλον των αγροτών, όπως άλλοι αγρότες και γεωργικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θα παροτρύνουν τους αγρότες να τις χρησιμοποιήσουν.

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους οι αγρότες δεν υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες, αυτές σχετίζονται κυρίως με το μέγεθος της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, αλλά και το οικονομικό κέρδος αυτής, καθώς θεωρούν ότι δεν μπορούν να επενδύσουν και να υποστηρίξουν μία τεχνολογία ευφυούς γεωργίας.

Καταλήγοντας, οι συγγραφείς της έρευνας, απευθυνόμενοι σε φορείς χάραξης πολιτικής, τους καλούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία ψηφιοποίησης. Τονίζουν ότι, δεδομένης της κατακερματισμένης δομής του γεωργικού τομέα τόσο στην Ιταλία όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν οικονομικά μέτρα, μέτρα κατάρτισης και στήριξης για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε αυτές τις τεχνολογίες, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αύξησης του ψηφιακού χάσματος.