Η αυξημένη ζήτηση από τους αγρότες διευρύνει την αγορά τεχνολογίας

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την τεχνολογία γεωργίας ακριβείας μεταξύ των αγροτών δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης για την αγορά αγροτεχνολογίας, σύμφωνα με νέα έκθεση της εταιρείας ερευνών Markets and Markets.

Η συγκεκριμένη αγορά αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω, λόγω της αυξανόμενης υιοθέτησης τεχνολογιών όπως το GPS και η τεχνολογία τηλεπισκόπησης. Πιο αναλυτικά, η αγορά γεωργίας ακριβείας αναμένεται να αυξηθεί από 8,5 δισ. δολάρια το 2022 σε 15,6 δισ. δολάρια έως το 2030, με μέσο ρυθμό ανάπτυξης 7,9%.

Οι τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας, όπως η τεχνολογία καθοδήγησης, η τηλεπισκόπηση, οι έξυπνοι αισθητήρες, τα drones και η τεχνολογία μεταβλητού ρυθμού (VRT) έχουν δώσει τη δυνατότητα στους αγρότες να διαχειρίζονται το έδαφος και να αυξάνουν αποτελεσματικά την απόδοση των καλλιεργειών.

Η ανάπτυξη της αγοράς, σύμφωνα με την έκθεση, οφείλεται μεταξύ άλλων στα οφέλη που προσφέρουν τέτοιου είδους τεχνολογίες στους αγρότες σχετικά με την κλιματική κρίση, την επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και τη λήψη αποφάσεων για τη γεωργική παραγωγή σε πραγματικό χρόνο.

Πιο αναλυτικά, ο πιο σημαντικός παράγοντας που οδηγεί στην ανάπτυξη της αγοράς γεωργίας ακριβείας είναι η αυξανόμενη εστίαση των αγροτών στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών τους και στην αύξηση της παραγωγικότητας, λόγω του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού και της ζήτησης τροφίμων. Η γεωργία ακριβείας έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τον αγροτικό τομέα καθιστώντας τις παραδοσιακές γεωργικές δραστηριότητες πιο αποτελεσματικές.

Η αγορά γεωργίας ακριβείας στις χώρες Ασίας-Ειρηνικού (APAC) αναμένεται να σημειώσει την υψηλότερη ανάπτυξη από το 2022 έως το 2030. Ο αυξανόμενος εκσυγχρονισμός στη γεωργική βιομηχανία σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Ινδονησία είναι ένας βασικός παράγοντας που οδηγεί στην ανάπτυξη αγοράς γεωργίας ακριβείας στις χώρες αυτές.