Αυξημένο κατά 40 εκατ. ευρώ το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Συνολικά 1.526 αιτήσεις κατατέθηκαν έως τον Αύγουστο

Στα 61,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 40 εκατ. ευρώ περισσότερα, αυξάνεται ο προϋπολογισμός του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, καθώς οι αρχικά διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από έξι μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μονάδας Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Εργαλείων Διαχείρισης Κινδύνων του ΥΠΑΑΤ, συνολικά κατατέθηκαν 1.526 αιτήσεις. Η πρώτη σύμβαση δανείου με τελικό αποδέκτη εγκρίθηκε στις 23 Μαρτίου 2023, ενώ τα τελευταία δάνεια εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2023. Ο συνολικός όγκος των δανείων ανέρχεται στο ποσό των 35.293.267 ευρώ, με τον μέσο όρο δανείου να προσδιορίζεται στα 23.120 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 83% των δανείων προορίζεται για επενδύσεις.

Οι ωφελούμενοι

Επαγγελματίες αγρότες, νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα τη γεωργία, νέοι γεωργοί, αναγνωρισμένα συλλογικά σχήματα αγροτών και μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με γεωργικό τελικό προϊόν είναι οι ωφελούμενοι του ΤαΜιΔΑΕ.

Το Ταμείο παρέχει δάνεια από 3.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ με χρόνο αποπληρωμής από δύο έως πέντε έτη, ενώ ήδη εξετάζεται το ενδεχόμενο ο χρόνος αποπληρωμής να επιμηκυνθεί. Σε κάθε δάνειο, το 50% χορηγείται από το ΠΑΑ μέσω του Ταμείου και είναι άτοκο και το υπόλοιπο 50% από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Επιπλέον, το ΠΑΑ, μέσω του Ταμείου, παρέχει επιδότηση επιτοκίου διάρκειας δύο ετών για το τμήμα του δανείου που παρέχεται από τις τράπεζες. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα οι ωφελούμενοι να έχουν μηδενικό επιτόκιο για τα πρώτα δύο χρόνια αποπληρωμής του δανείου τους και για το υπόλοιπο διάστημα να έχουν επιτόκιο μόνο για το 50% του συνολικού τους δανείου, δηλαδή για εκείνο το μέρος του στο οποίο συμμετέχει η τράπεζα.