Αυστραλία: Εργαλείο προσομοιώνει την τεχνολογία ιχνηλασιμότητας για την εκπαίδευση μαθητών

Τεχνολογία ιχνηλασιμότητας που επιτρέπει τον εντοπισμό των τροφίμων σε όλο το μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας χρησιμοποιείται σε σχολεία στην Αυστραλία, με σκοπό να δείξει στους μαθητές τη λειτουργία των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και τη σημασία της τεχνολογίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναγνωρίσουν τις προκλήσεις και να προσφέρουν τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας τους.

Το εκπαιδευτικό εργαλείο έχει ως στόχο, επίσης, να μυήσει τους μαθητές στον δυναμικό κόσμο της παγκόσμιας διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού φρούτων και λαχανικών, να τους εμπνεύσει και να τους εξοπλίσει ώστε να αναλάβουν ρόλους στη βιομηχανία φρέσκων προϊόντων.

Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε πιλοτικά στην περιοχή Gippsland, θα επεκταθεί σε εθνικό επίπεδο σε λύκεια της χώρας, τα οποία θα αποκτήσουν μία ψηφιακή πλατφόρμα που προσομοιώνει το σύστημα της εταιρείας Escavox, εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Αυστραλία στον τομέα της ιχνηλασιμότητας, πάνω στην οποία θα εκπαιδευτούν οι καθηγητές, μεταφέροντας τη γνώση στους μαθητές τους.

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι να ευαισθητοποιηθούν οι νεαροί καταναλωτές, να γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο τα τρόφιμα μπορούν να φτάσουν με ασφάλεια σε αυτούς, αλλά και να κατανοήσουν τον ρόλο της τεχνολογίας στην παραγωγή και στη μεταφορά των τροφίμων.