Αυτοχρηματοδοτούμενους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών ζητούν οι παραγωγοί πωλητές

Την πρότασή τους για αυτοχρηματοδοτούμενους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Ν.Π.Ι.Δ. υπέβαλαν στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδ. Γεωργιάδη, ενόψει του αναμενόμενου σχεδίου νόμου, έξι ομοσπονδίες παραγωγών πωλητών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

Πρόκειται για τις: Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ), Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας Θράκης, Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Ομοσπονδία Επαγγελματιών Παραγωγών Περιφέρειας Αττικής, Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κρήτης, Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας.

Οι προτάσεις τους περιλαμβάνουν:

 • Ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ. με την Επωνυμία
  «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης»
  με όλες τους τις Αρμοδιότητες,
  αυτοχρηματοδοτούμενοι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών
  που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό,
  με αυτοδιοικούμενο χαρακτήρα, που θα ασχολούνται
  με την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών και τις χιλιάδες δραστηριοποιούμενων παραγωγών και πωλητών σε αυτές, για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική τους υποστήριξη, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών,
  τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτών,
  καθώς και την προβολή τους σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των πωλητών σ’ αυτές.

 • Οι αρμοδιότητες των λαϊκών αγορών της υπόλοιπης χώρας ανατίθενται σε Ν.Π.Ι.Δ. που ιδρύονται με την επωνυμία «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών» στις κατά τόπους αντιπεριφέρειες και εποπτεύονται από τις αντίστοιχες περιφέρειες. Σκοπός τους είναι η μέριμνα και εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, ώστε να μην εξαρτώνται επαγγελματίες και παραγωγοί από τις τοπικές συντεχνίες, μικροπελατειακές σχέσεις και ψηφοθηρικές πολιτικές που εξασκούν οι κατά τόπους δημοτικές αρχές στην ευρύτερη επαρχία.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 • Φύλαξη των λαϊκών αγορών με εταιρείες σεκιούριτι.
 • Υλοποίηση σεμιναρίων επαγγελματικής επιμόρφωσης παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών
  με τους σύγχρονους κανόνες συμπεριφοράς και εξυπηρέτησης.
 • Ανάληψη και υλοποίηση των διαγραμμίσεων όλων αυτών των λαϊκών και αλλά και συντήρησή τους.
 • Διαφήμιση και προβολή των λαϊκών αγορών.
 • Διαγωνισμός προμήθειας απαγορευτικών πινακίδων και στύλων, τοποθέτησης και συντήρησης για τις 310 Λαϊκές Αγορέςτης Αττικής την εβδομάδα με τις 650 περίπου Οδούς Λειτουργίας που καταλαμβάνουν οι λαϊκές αγορές.
 • Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης και ταινιών επισήμανσης απαραίτητων για τη λειτουργία των λαϊκών.
 • Δικαιούχοι άδειας παραγωγού: Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε: φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες,  αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων των μελών τους.
 • Αρμόδια αρχή έκδοσης, μεταβίβασης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο δήμος της μόνιμης κατοικίας του παραγωγού. Για την έκδοση, μεταβίβαση και ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε παραγωγούς που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους σε δήμο που γεωγραφικά ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης αρμόδια αρχή ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, οι οποίες είναι επίσης αρμόδιες και για την μεταβίβαση και ανανέωση των αδειών και την παραχώρηση των θέσεων που είχαν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Για τους αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς καθώς και τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών αρμόδια αρχή έκδοσης, μεταβίβασης και ανανέωσης των αδειών ορίζεται ο δήμος, στον οποίο έχουν την έδρα τους, πλην αυτών που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για τους οποίους αρμόδια είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.
 • Σύσταση 5μελών επιτροπών όπου απαραιτήτως να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών για την διαδικασία απόδοσης των κενών θέσεων καθώς και την βελτίωση των υφιστάμενων αξιοκρατικά και με κριτήρια. Η βελτίωση προηγείται της απόδοσης.
 • Κριτήρια: Οικογενειακή κατάσταση, ο χρόνος κτήσης της άδειας, η ηλικία του αδειούχου, αναπηρία η οποία προκύπτει από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, αγορές και αριθμός κατεχόμενων θέσεων.
 • Καταγραφή των κενών θέσεων από τις 5μελείς Επιτροπές εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και απόδοση των κενών θέσεων κάθε έτος.
 • Μεταβίβαση Παραγωγικής Άδειας: Σε περίπτωση παύσης δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου, παραίτησης ή αναπηρίας 67% τουλάχιστον, ο παραγωγός μπορεί να παραχωρήσει τις λαϊκές και τις θέσεις που κατείχε σε ένα από είτε τα τέκνα του, είτε τον/την σύζυγό του, είτε εγγόνια, είτε γονείς, είτε αδέρφια υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι αδειούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή.
 • Κριτήρια για μοριοδότηση: 1. Συμμετοχή στη λαϊκή αγορά 2. Κτήση Άδειας 3. Οικογενειακή Κατάσταση 4. Τρίτεκνος ή Πολύτεκνος