Ο βαλκανικός βοτανικός κήπος Κρουσίων συνεισφέρει στον ελληνικό αφιερωματικό μήνα στην Εσθονία

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ελληνικού αφιερωματικού μήνα στον Βοτανικό Κήπο του Ταλλίν, στις 8 Απριλίου, οπότε έλαβε χώρα η εναρκτήρια εκδήλωση της Πρεσβείας Ταλλίν, με την παρουσία εκπροσώπων εσθονικών φορέων και δημοσιογράφων, καθώς και του εδώ Διπλωματικού Σώματος.

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων και ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είχαν πολύτιμη συμβολή στη διοργάνωση του ελληνικού αφιερωματικού μήνα με την αποστολή σπερμάτων από την Τράπεζα Γενετικού Υλικού του ΒΒΚΚ με αυτοφυή της ελληνικής χλωρίδας, ενδημικά, σπάνια και προστατευόμενα είδη τα οποία εφεξής θα εμπλουτίσουν τη συλλογή ελληνικών δειγμάτων του Βοτανικού Κήπου Ταλλίν. Επίσης εστάλη φωτογραφικό υλικό, βίντεο και κείμενα με τα είδη, το ιστορικό του ΒΒΚΚ και τους στόχους του.

Ένα δένδρο ελιάς προσφέρθηκε ως χορηγία από τα ΦΥΤΩΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ που βρίσκονται στη Θέρμη και φυτεύτηκε την ημέρα των εγκαινίων στον Β.Κ. Ταλίν. 

Προκειμένου να προβληθεί έτι περαιτέρω η ελληνική συνεισφορά, με επιμέλεια της Πρεσβείας, προεξέχοντος του Εξοχοτάτου Πρέσβη κ. Ε. Αποστολάκη,  διοργανώθηκε έκθεση δειγμάτων καθώς και  φωτογραφιών, μέρους των σπόρων που απεστάλλησαν με κατάλληλη αναφορά στον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων.  Oι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν την εν λόγω έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του ελληνικού μήνα στο κεντρικό κτίριο του Βοτανικού Κήπου του Ταλλίν. Η  Ελληνική Πρεσβεία μερίμνησε ώστε η συνεισφορά του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων να προβληθεί καταλλήλως με δελτία τύπου σε αγγλικά , εσθονικά και ρωσικά.

Για το εν λόγω εξωστρεφές εγχείρημα η Επιμελήτρια (Curator) του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων Δρ. Ελένη Μαλούπα, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ τέτοιου είδους συνέργειες προωθούν τις δράσεις  διατήρησης και ευαισθητοποίησης που υλοποιούνται στη χώρα μας για την εκτός τόπου διατήρηση της Ελληνικής Χλωρίδας και την εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής για την υλοποίηση της.