του Δρος Μωχάμεντ Νταράουσε, προϊστάμενου του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος

Η ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφηκαν από το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος για την περίοδο 2016-2019, δείχνει σημαντική βελτίωση, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το μήκος, την αντοχή και το micronaire (λεπτότητα-ωριμότητα). Επίσης, το ελληνικό βαμβάκι έχει καλή ωριμότητα, ομοιομορφία του μήκους, χαμηλό ποσοστό κοντών ινών, μικρό αριθμό neps και χαμηλά επίπεδα μόλυνσης. Όμως, στερείται στο λευκό κυτίο χρώματος και στις ξένες ύλες. Ενδεχομένως να έχει αδυναμία στην τυποποίηση (ομοιομορφία δέματος), λόγω μικρού κλήρου, πολυτεμαχισμού και μεγάλου αριθμού ποικιλιών, που οδηγούν σε ανάμειξη διαφορετικών ποιοτήτων βαμβακιού. Συνεπώς, για την καλύτερη τοποθέτησή του στις διεθνείς αγορές θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση του κυτίου χρώματος και των ξένων υλών.

  Λεπτότητα ΙΝΑΣ MICRONAIRE ≥ 4,8 ΜΗΚΟΣ
ΙΝΑΣ
(mm) ≥ 2,9
ΑΝΤΟΧΗ
ΙΝΑΣ
(g/tex) ≥ 30
2016 40% 37% 33%
2017 33% 54% 49%
2018 16% 77% 65%
2019 9% 72% 61%

Κλειδί η ορθή διαχείριση

Η βελτίωση των δύο αυτών παραμέτρων απαιτεί καλύτερη διαχείριση του προϊόντος στο χωράφι, στη συλλογή, στην αποθήκευση και στο εκκοκκιστήριο. Πρέπει να περιοριστεί η υγρασία του σύσπορου στο κρίσιμο σημείο του 12%-13% για να παραχθεί καλύτερο κυτίο χρώματος και, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό για κάποιους λόγους, πρέπει το υγρό σύσπορο να εκκοκκίζεται άμεσα. Για μείωση του επιπέδου των ξένων υλών απαιτείται η χρήση των κατάλληλων συλλεκτικών μηχανών, picker και όχι stripper, οι οποίες αυξάνουν την αναλογία των ξένων υλών, κυρίως την αόρατη σκόνη που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στα κλωστήρια. Επίσης, πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα, όπως ο κατάλληλος έλεγχος των ζιζανίων, ο περιορισμός της υπερβολικής άρδευσης που προκαλεί υπερβολική βλάστηση ή αναβλάστηση και η χρήση κατάλληλων αποφυλλωτικών (όχι καυστικές ουσίες). Όπως δείχνουν τα δεδομένα της ποιότητας σε επίπεδο περιφέρειας, η Θεσσαλία συνεχίζει να έχει την καλύτερη ποιότητα σε σύγκριση με τις άλλες περιφέρειες, ενώ η Μακεδονία έχει μεγαλύτερο πρόβλημα στο κυτίο του χρώματος και στις ξένες ύλες.

 

Καθαρή πρωτιά στον κάμπο

Τα βαμβάκια που προκύπτουν από τη σποροπαραγωγή που γίνεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν τρεις φορές καλύτερο κυτίο χρώματος και πολύ χαμηλότερο επίπεδο ξένων υλών από το εμπορικό βαμβάκι στην ίδια περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα βελτίωσης του κυτίου του χρώματος και των ξένων υλών όταν γίνεται η σωστή διαχείριση του προϊόντος, όπως αυτό συμβαίνει στη σποροπαραγωγή, η οποία είναι μια ελεγχόμενη καλλιέργεια, όπου οι παραγωγοί ακολουθούν ορισμένες οδηγίες από την εταιρεία σποροπαραγωγής, δηλαδή όλη η παραγωγική διαδικασία λειτουργεί ως συλλογικό σχήμα (αποτελείται από παραγωγούς, στελέχη τεχνικής υποστήριξης-εταιρεία και εκκοκκιστική επιχείρηση).

Συνεπώς, η λύση για να ξεπεραστούν οι αδυναμίες στην ποιότητα και στην τυποποίηση βρίσκεται στα συλλογικά σχήματα παραγωγής, στα οποία οι παραγωγοί πρέπει να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Μέσα από τα συλλογικά σχήματα παραγωγής, μπορούμε να παράγουμε μετρήσιμες ποσότητες ίδιας ποιότητας για την αγορά (τυποποιημένο προϊόν), να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, να ξεπεράσουμε την αδυναμία του μικρού και πολυτεμαχισμένου κλήρου, να έχουμε καλύτερη διαπραγματευτική δύναμη και συγχρόνως, έχουμε καλύτερη διαχείριση των πολυαρίθμων ποικιλιών, σε περίπτωση που η ομάδα παραγωγών επιλέγει μια ποικιλία ή ομάδα ποικιλιών με όμοια ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Συμπέρασμα: Τα συλλογικά σχήματα αποτελούν μονόδρομο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού βαμβακιού.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΥΤΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΥΤΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ


Πηγή: Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης Βάμβακος – Δρ. Μωχάμεντ Νταράουσε

Διαβάστε επίσης: 

Σπορές: Στα 3 εκατ. στρέμματα οι εκτιμήσεις για το βαμβάκι