Η BASF προσφέρει πλέον ολοκληρωμένες λύσεις στην καλλιέργεια του ηλίανθου, επενδύοντας στο μέλλον με ένα νέο χαρτοφυλάκιο σπόρων υβριδίων ηλίανθου και καινοτόμων τεχνολογιών Clearfield® & Clearfield® Plus, αλλά και με ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο  προϊόντων φυτοπροστασίας.

Διαθέτοντας από την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, πέντε νέα υβρίδια στην αγορά του ηλίανθου, η BASF ενδυναμώνει την παρουσία της στις καλλιέργειες εαρινής σποράς.

Στα πλαίσια της παρουσίασης του νέου αυτού γενετικού υλικού στους συνεργάτες της, διοργάνωσε, με επιτυχία και ασφάλεια,  επισκέψεις σε πειραματικούς αγρούς στην Αλιστράτη και στο Ροδολίβος Σερρών, καθώς και στο Χειμώνιο και Πύθειο Έβρου.

Η BASF ενδυναμώνει την παρουσία της στις καλλιέργειες εαρινής σποράς

Τα νέα υβρίδια Coloris CL, Acordis CLP, Kapris CLP, Loris CLP και Dracaris CLP εντυπωσίασαν με το πακέτο των χαρακτηριστικών που διαθέτουν, σχετικά με την αντοχή τους στις βασικές ασθένειες του ηλίανθου, τη γρήγορη αρχική τους ανάπτυξη,  την γενετική ανθεκτικότητά τους στην οροβάγχη και τη δυναμική τους.

Τα νέα υβρίδια ηλίανθου της BASF  ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Έλληνα παραγωγού και της βιομηχανίας, για υψηλές αποδόσεις, σταθερότητα, αξιοπιστία, αντοχή σε ασθένειες και υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.      

Υβρίδια ηλίανθου της BASF που χαρίζουν φωτεινά χαμόγελα!