Βασικές αρχές αντιμετώπισης ζιζανίων στην καλλιέργεια του βαμβακιού

του Θωμά Σάρρου, γεωπόνου ΓΠΑ

Σημαντικός παράγοντας στην ορθή διαχείριση της καταπολέμησης των ζιζανίων είναι οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν εκείνη την περίοδο στην ευρύτερη περιοχή, όπως επίσης και η κατάσταση του εδάφους.

Το βαμβάκι σε αυτό το στάδιο είναι βραδείας ανάπτυξης και τα ζιζάνια αναπτύσσονται γρηγορότερα από αυτό, αποκτώντας ένα προβάδισμα σε θρεπτικά στοιχεία, φως και υγρασία (κρίσιμη περίοδος ανταγωνισμού). Το διάστημα αυτό, τα φυτά βαμβακιού είναι ευάλωτα στον ανταγωνισμό με τα ζιζάνια και, αν δεν προστατευτούν, μπορεί να προκληθεί σημαντική μείωση στην παραγωγή.

Τα ζιζάνια καταπολεμούνται πιο εύκολα σε νεαρό στάδιο, ενώ τα δυσεξόντωτα είδη ζιζανίων δεν θα πρέπει να τα αφήνουμε να σποροπαράγουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε την επόμενη χρονιά, που ο πληθυσμός των ζιζανίων μέσα στο χωράφι είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, με αποτέλεσμα να χρειαστούμε περισσότερα ζιζανιοκτόνα και σκαλίσματα.

Καλλιεργητικά μέτρα πρόληψης

Γενικά, για την επιτυχή καταπολέμηση των ζιζανίων είναι καλό να ληφθούν προληπτικά καλλιεργητικά και χημικά μέτρα. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να γίνεται καθαρισμός των γεωργικών μηχανημάτων έπειτα από κάθε χρήση στο χωράφι και να ελέγχεται οτιδήποτε εισχωρεί στο χωράφι, όπως η κοπριά ή τα λιπάσματα. Στη συνέχεια, με μηχανικό σκάλισμα μεταξύ των γραμμών επιτυγχάνεται καταπολέμηση μεγάλου αριθμού ειδών ζιζανίων, αερισμός του εδάφους και διήθηση του αρδευτικού νερού.

Η αντιμετώπιση-καταπολέμηση των ζιζανίων μπορεί να είναι και χημική, με εφαρμογή δηλαδή ζιζανιοκτόνων. Τα ζιζανιοκτόνα είναι εύκολα στην εφαρμογή, έχουν μεγάλο φάσμα δράσης και μεγάλη αποτελεσματικότητα ενάντια στα δύσκολα ζιζάνια. Έχουν γρήγορα αποτελέσματα και υπάρχει και η δυνατότητα εφαρμογής σε επικλινή εδάφη.

Προσπαρτική εφαρμογή

  • Σε αυτήν τη φάση προσέχουμε τις συνθήκες του εδάφους, ώστε να είναι ψιλοχωματισμένο και άρα να γίνεται καλύτερα η διασπορά του ζιζανιοκτόνου.
  • Ελέγχουμε τα ακροφύσια του ψεκαστικού μαζί με τη λειτουργία του για να πετύχουμε καλύτερη κατανομή του ψεκαστικού διαλύματος.
  • Τηρούμε τις δοσολογίες σύμφωνα με τις οδηγίες των γεωπόνων.
  • Προσέχουμε ο καιρός να είναι κατάλληλος, να μη φυσάει αέρας, ώστε να μη γίνεται μεταφορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες.
  • Μετά την προσπαρτική εφαρμογή, ακολουθεί ελαφρά ενσωμάτωση τύπου ελαφρού καλλιεργητή (τύπου Γκάρυ).

Μετασπαρτική εφαρμογή

Από τη 2η έως και την 9η εβδομάδα μετά τη σπορά, θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε τα φυτά του βαμβακιού να μεγαλώνουν χωρίς ανταγωνισμό από ζιζάνια.
Η αντιμετώπιση των ζιζανίων κατά το παραπάνω διάστημα μπορεί να γίνει με:

  • Βοτάνισμα, σκάλισμα με τα χέρια για την καταπολέμηση όσων ζιζανίων φύτρωσαν πάνω στις γραμμές, ανάμεσα στα φυτά του βαμβακιού.
  • Μηχανική καταστροφή ζιζανίων μεταξύ των γραμμών, η οποία αποτελεί μια καλή και αποτελεσματική πρακτική, συμβάλλοντας στη μείωση και των πληθυσμών επιβλαβών εντόμων.
  • Χημική καταπολέμηση με μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα. Τα μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα εφαρμόζονται στο φύλλωμα των ζιζανίων και μπορεί να είναι εκλεκτικά ή μη εκλεκτικά στο βαμβάκι. Τα εκλεκτικά μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα είναι ασφαλή στο βαμβάκι και εφαρμόζονται για να καταπολεμήσουν αγρωστώδη ζιζάνια, ενώ τα μη εκλεκτικά μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα εφαρμόζονται για να καταπολεμήσουν αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια μεταξύ των γραμμών του βαμβακιού.

Εφαρμόζονται με ιδιαίτερες προφυλάξεις για το βαμβάκι, ώστε να μην πέσουν σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού σε αυτά και προκαλέσουν ζημιά. Συστήνονται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από πολυετή ζιζάνια μεταξύ των γραμμών σποράς του βαμβακιού και με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού προφύλαξης της καλλιέργειας.

  • Στη μετασπαρτική εφαρμογή ζιζανιοκτόνων θα πρέπει να ακολουθεί πότισμα ή να έχει βροχή.
  • Τέλος, ο ψεκαστής θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας του και του περιβάλλοντος γενικότερα.