Η Bayer λανσάρει πλατφόρμα ψηφιακής γεωργίας, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ

Της Ελένης Ριζάκη

Ψηφιακή πλατφόρμα για τον αγροτικό τομέα λάνσαρε τη Δευτέρα 15 Αυγούστου το Τμήμα Σπόρων και Χημικών της Bayer. Η πλατφόρμα ονομάζεται ForGround και, όπως δηλώνει η εταιρεία, στόχος της είναι να υποστηρίξει καλλιεργητές στις ΗΠΑ να εφαρμόσουν πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον. Να επισημανθεί ότι, αν και το λανσάρισμα στοχεύει, αρχικά, στον αγροτικό κλάδο των ΗΠΑ, η εταιρεία θέλει να το επεκτείνει και σε άλλες χώρες.

Όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία, η πλατφόρμα συγκεντρώνει πληροφορίες για καιρικές και εδαφικές συνθήκες και για πρακτικές σποράς και καλλιέργειας, ώστε να προτείνει στους παραγωγούς τρόπους τόνωσης της υγείας του εδάφους και περιορισμού των εκπομπών χημικών εφαρμογών και της χρήσης νερού. Τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα πιστοποιούνται, με στόχο οι αγρότες να μπορέσουν να προσδώσουν στα προϊόντα τους προστιθέμενη αξία και να διεκδικήσουν καλύτερες τιμές.

Σύνδεση με επιχειρήσεις

Άλλος ένας σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεσμών ανάμεσα σε καλλιεργητές και σε εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή βιώσιμων τροφίμων, ζωοτροφών και συστατικών βιοκαυσίμων. Για παράδειγμα, οι σχετικές εταιρείες θα μπορούν να δημιουργήσουν προγράμματα παροχής κινήτρων.

Έτσι, κατά το δημοσίευμα, η γη θα καλλιεργείται με τέτοιον τρόπο, ο οποίος θα στοχεύει, ταυτόχρονα, και στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων των εταιρειών. Επίσης, οι εταιρείες θα χρεώνονται ένα εφάπαξ ή ανά στρέμμα τέλος για την παροχή υπηρεσιών, ενώ μέρος των εσόδων τους θα προέρχεται και από τις πωλήσεις σπόρων και χημικών. Τέλος, να τονισθεί ότι, για να έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες οι αγρότες, θα πρέπει, πρώτα, να εγγραφούν σε μια πλατφόρμα της Bayer, στην οποία καταγράφονται δεδομένα για γεωργικές πρακτικές.