Βιβλιοθήκη πρακτικών από επιδεικτικά αγροκτήματα σε 45 χώρες

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ερευνητικό έργο Networking European Farms to Enhance Cross Fertilization and Innovation Uptake Through Demonstration (NEFERTITI) διαμοιράζεται ευρήματα από έργα «επιδεικτικών αγροκτημάτων» σε 17 χώρες.

Το έργο ανταλλάσσει γνώσεις χρησιμοποιώντας 45 περιφερειακές ομάδες αγροτών και αγροτικών συμβούλων, ΜΚΟ, βιομηχανίας, εκπαίδευσης, ερευνητών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία από την «πρόσωπο με πρόσωπο» δικτύωση, προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία που συμβάλλει σε μια πιο ανταγωνιστική, βιώσιμη και έξυπνη για το κλίμα γεωργία.

Στη βιβλιοθήκη-βίντεο που έχει κυκλοφορήσει μέσω του έργου παρουσιάζονται θέματα «επιδεικτικών αγροκτημάτων», τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αξιολόγηση εδάφους, τη διαχείριση νερού, τη ρομποτική τεχνολογία και την κτηνοτροφία.