Βιοαισθητήρες παρακολουθούν τα επίπεδα σακχάρου στα φυτά σε πραγματικό χρόνο

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Linkοping στη Σουηδία ανέπτυξαν βιοαισθητήρες που καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση των επιπέδων σακχάρου σε πραγματικό χρόνο στα φυτά.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι πληροφορίες από τους αισθητήρες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους καλλιεργητές να προσαρμόσουν τις καλλιέργειές τους στην κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Linkοping, οι βιοαισθητήρες μπορούν να εμφυτευτούν στα φυτά και παρακολουθούν τα επίπεδα σακχάρου σε πραγματικό χρόνο, συνεχώς για έως και δύο ημέρες.

Οι πληροφορίες από τους αισθητήρες μπορεί να σχετίζονται με την ανάπτυξη, αλλά και άλλες βιολογικές διαδικασίες.