Βιολογική γεωργία: Δημιουργία δικτύου αγροτών για την εφαρμογή καινοτομίας σε πραγματικές συνθήκες

Για να δοθούν στους Ευρωπαίους αγρότες τα εργαλεία για την αντιμετώπιση υφιστάμενων και νέων προκλήσεων, τα καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα πρέπει να φτάσουν στο χωράφι. Για να διασφαλιστεί ότι η αγροτική έρευνα ταιριάζει με τις πραγματικές ανάγκες των αγροτών, η ΟMKi, δηλαδή το Ουγγρικό Ινστιτούτο Έρευνας για τη Βιολογική Γεωργία, δημιούργησε ένα δίκτυο έρευνας στο αγρόκτημα με βάση την ενεργό συμμετοχή των αγροτών.

«Η συμμετοχική έρευνα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της μετάβασης προς πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές», λέει η Δρ. Dοra Drexler από την ΟMKi στην EIP-AGRI. Επίσης, συνεχίζει, λέγοντας ότι «οι συμμετέχοντες του δικτύου δοκιμάζουν καινοτόμες λύσεις σε ουγγρικά βιολογικά αγροκτήματα, σε πραγματικές συνθήκες. Από τότε που δημιουργήσαμε το δίκτυο έχουμε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στο πώς να προσεγγίσουμε τους Ούγγρους αγρότες και να τους εμπλέξουμε σε ένα συνεργατικό σχήμα που μπορεί να βοηθήσει στην επέκταση των πρακτικών τους, με αποτελεσματικές αγρο-οικολογικές μεθόδους».

Με περισσότερες από 100 αγροτικές εκμεταλλεύσεις να συμμετέχουν κάθε χρόνο, το δίκτυο διεξάγει δοκιμές πεδίου για ζητήματα αροτραίων καλλιεργειών και αμπελουργίας. «Λαμβάνουμε υπόψη τα προβλήματα των αγροτών κατά τον καθορισμό των ερευνητικών μας θεμάτων. Έχουμε, για παράδειγμα, διερευνήσει βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για τη διαχείριση παρασίτων στην παραγωγή κρασιού και την επαναφορά των παραδοσιακών ποικιλιών ντομάτας.

Ο κύριος παράγοντας επιτυχίας είναι ότι οι συμμετέχοντες αγρότες ανταλλάσσουν εμπειρίες μεταξύ τους, με επιστήμονες και με άλλους συμμετέχοντες στο δίκτυο. Για κάθε δοκιμή, τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται σε περιλήψεις που κοινοποιούνται σε όλους τους συμμετέχοντες. Μπορούν να δώσουν ανατροφοδότηση, έτσι ώστε οι συνεργάτες του δικτύου να καταλήξουν σε πρακτικές λύσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται, επίσης, μέσω τακτικών συναντήσεων, εργαστηρίων και άλλων ευκαιριών δικτύωσης», αναφέρει η Δρ. Drexler.

Τέλος, τονίζει ότι «υποβάλαμε αίτηση για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό δίκτυο Living Labs. Θέλουμε να γίνουμε ένα σταθερό δίκτυο που συγκεντρώνει αγρότες, ερευνητές και άλλους στην αγροδιατροφική αλυσίδα για την επίλυση προβλημάτων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Οι λύσεις που αναπτύσσονται μέσω αυτής της συνεργατικής διαδικασίας μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία στο αγρόκτημα και να συμβάλουν στην περαιτέρω επιτυχή ανάπτυξη της ουγγρικής βιολογικής γεωργίας».