CEJA: Γνώση, έρευνα και καινοτομία προτείνουν οι νέοι αγρότες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Ως απαραίτητη στρατηγική και όχι ως επιλογή βλέπουν οι νέοι αγρότες την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, οι οποίοι, όπως αναφέρουν, είναι οι πρώτοι που επηρεάζονται από τις αρνητικές επιπτώσεις. Για τον λόγο αυτόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών, CEJA, καταγράφει τρεις βασικούς τομείς δράσης για το κλίμα στους οποίους οι νέοι αγρότες μπορούν συλλογικά να συμβάλλουν.

Πρώτος τομέας, η εξασφάλιση του μέλλοντος των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων, προσαρμοζόμενοι στην κλιματική αλλαγή. Δεύτερος, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά την παραγωγή των προϊόντων και τρίτος είναι η δέσμευση του άνθρακα, παράγοντας παράλληλα ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα για έναν αυξανόμενο πληθυσμό.

Σύμφωνα με το έγγραφο που παρουσίασε η CEJA, χρειάζεται άμεσα μία συστημική προσέγγιση που να αντιμετωπίζει τα ήδη υπάρχοντα εμπόδια.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, οι νέοι αγρότες που αντιμετωπίζουν ήδη υψηλούς κινδύνους, χρειάζονται μια ισχυρή παλέτα ευέλικτων μέσων για την πρόληψη, την αντίδραση και την προσαρμογή στις καιρικές συνθήκες και τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Αναγνωρίζουν, επίσης, την ανάγκη για γνώση, τεχνολογία και καινοτομία, καθώς και νέα μέτρα οικονομικής στήριξης για την αντιμετώπιση των πολλών προκλήσεων που αναμφίβολα θα προκύψουν, όπως η λειψυδρία, τα νέα παράσιτα, οι ασθένειες και οι συχνές ακραίες καιρικές συνθήκες.

Οι δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

✱ Πρακτικές στο χωράφι

Η βελτίωση της ποιότητας και της υγείας του εδάφους θα είναι το κλειδί για τους αγρότες ώστε να βελτιώσουν την προσαρμοστικότητά τους, καταγράφουν στο έγγραφό τους. Οι νέοι αγρότες πρέπει να συμμετέχουν στις πρακτικές που ταιριάζουν καλύτερα στις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις, μέσω εξατομικευμένης έρευνας βασισμένης στο αγρόκτημα και της ανταλλαγής γνώσης από άλλους αγρότες μέσω των Συστημάτων Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) που υποστηρίζονται από την ΚΑΠ.

Προκειμένου να υποστηριχθεί η υιοθέτηση αυτών των δράσεων, η CEJA πιστεύει ότι τόσο τα βραχυπρόθεσμα οικολογικά προγράμματα, όσο και οι μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για το κλίμα, θα πρέπει να σχεδιαστούν με τρόπο που να δίνουν κίνητρα στους ενεργούς αγρότες να υιοθετήσουν τις απαραίτητες πρακτικές.

✱ Γνώση, τεχνολογία και καινοτομία

Η κλιματική αλλαγή είναι μία πρόσθετη πρόκληση για τα γεωργικά συστήματα, επισημαίνει η CEJA. Στο πλαίσιο αυτό, οι αγρότες θα έρθουν αντιμέτωποι με μεταβαλλόμενα πρότυπα και εμφανίσεις παρασίτων και ασθενειών. Από αυτή την άποψη, η CEJA υποστηρίζει την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων.

Επιπλέον, η εφαρμογή νέων τεχνικών αναπαραγωγής φυτών είναι ένα ακόμη εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή νέων ανθεκτικών στην ξηρασία και στα παράσιτα καλλιεργειών. Οι νέες τεχνολογίες παρακολούθησης μπορούν επίσης να παρέχουν πιο αξιόπιστες και σε πραγματικό χρόνο συμβουλές διαχείρισης με βάση τις παραμέτρους του καιρού, του εδάφους και των αναγκών των ζώων και των φυτών.

✱ Διαχείριση χρήσης γης

Τις απαραίτητες εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με τις πρακτικές δέσμευσης άνθρακα και τη διαχείριση της γης αναζητούν οι νέοι αγρότες, σύμφωνα με το έγγραφο. Χρειάζονται, δηλαδή, λύσεις που να αντικατοπτρίζουν τις εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες της αγροτικής εκμετάλλευσης, καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές. Επιπλέον, ένα πιο ανεπτυγμένο σύστημα παρακολούθησης, το οποίο αναλύει με ακρίβεια τη δέσμευση άνθρακα σε επίπεδο εκμετάλλευσης, θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους αγρότες να λάβουν περαιτέρω μέτρα προς αυτήν τη διαδικασία.

Οι ίδιοι τονίζουν ότι είναι αισιόδοξοι για το μέλλον, καθώς οι καταναλωτές συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι οι αγρότες έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Επίσης, τα ερευνητικά ιδρύματα ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερο τους αγρότες στις διαδικασίες σχεδιασμού της έρευνας και των τεχνολογιών, ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμπεριλαμβάνουν τους αγρότες στη λήψη αποφάσεων.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η κλιματική αλλαγή απαιτεί φιλόδοξη δράση σε παγκόσμιο επίπεδο όπου όλοι έχουν έναν ρόλο να παίξουν και κανείς δεν μένει πίσω.