Βασικός στόχος της Corteva είναι η διαρκής στήριξη των παραγωγών με την παροχή καλύτερων σπόρων, αποτελεσματικότερης φυτοπροστασίας και θρέψης των φυτών και φυσικά κορυφαία τεχνική υποστήριξη.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στην υλοποίηση νέων ψηφιακών λύσεων για την αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση των καλλιεργειών. Η Corteva, εκτός από τους κορυφαίους σπόρους PIONEER®, διαθέτει μια πλήρη σειρά εξαιρετικών προϊόντων φυτοπροστασίας και θρέψης.

Χάρη στην αξιοπιστία και στην υψηλή τεχνογνωσία, υποστηρίζει οργανωμένα τους Έλληνες αγρότες σε κάθε στάδιο της αγροτικής παραγωγής.

Ενδεικτικά, μερικά από τα πλέον καινοτόμα προϊόντα που διαθέτει είναι:

LumiGen™
Τεχνολογία επένδυσης σπόρων 

Η τεχνολογία LumiGen™ αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα επένδυσης σπόρων σποράς, το οποίο παρέχει την πλέον ολοκληρωμένη προστασία έναντι εχθρών και ασθενειών. Στην τεχνολογία LumiGen™ εμπεριέχονται τα πλέον σύγχρονα, καινοτόμα και αποτελεσματικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα, νηματωδοκτόνα) επένδυσης σπόρων σποράς, τα οποία διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα της καλλιέργειας (πυκνότητα, ομοιομορφία, πρώτη ανάπτυξη).

Παράλληλα, η επένδυση σπόρων με την τεχνολογία LumiGen™ αποτελεί μία διαδικασία μέσω της οποίας διασφαλίζονται οι ακριβείς ποσότητες της εκάστοτε δραστικής ουσίας που εφαρμόζονται σε κάθε σπόρο σποράς, μειώνεται ο κίνδυνος απολέπισης και δημιουργίας σκόνης, ενώ τέλος βελτιώνεται η ροή του σπόρου κατά τη σπορά.

Το πρόθεμα Lumi στα σακιά PIONEER® δηλώνει την ύπαρξη κάποιας κατηγορίας LUMIGEN™. Η τεχνολογία LumiGen™ συνδυάζει ιδανικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα με προϊόντα προώθησης της ανάπτυξης των φυτών, όπως το Lumibio. Το Lumibio αποτελεί ένα βιοδραστικό στο οποίο περιέχονται ιχνοστοιχεία, οργανικά οξέα και βιοπολυμερή.

 

Lumiflex™
Νέο μυκητοκτόνο επένδυσης σπόρων στο καλαμπόκι

Το Lumiflex™ είναι ακόμη ένα μέλος της τεχνολογίας LumiGen™. Αποτελεί διασυστηματικό μυκητοκτόνο επαφής (δραστική ουσία: ipconazole) με προστατευτική και θεραπευτική δράση, το οποίο εφαρμόζεται κατά την επένδυση των σπόρων παρέχοντας την απαραίτητη προστασία έναντι του γυμνού άνθρακα (Sphacelotheca reiliana), της Ριζοκτόνιας (Rhizoctonia solani) και του Φουζάριου (Fusarium spp., F.roseum και F. graminearum).

✱ Νέα επένδυση στο καλαμπόκι.

✱ Μυκητοκτόνο με διασυστηματική κίνηση.

✱ Προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΑΑΔΑ 60900 22/10/2019

 

Lumisena FS 200
Η νέα επένδυση για την καταπολέμηση του περονόσπορου στον ηλίανθο

Το Lumisena FS 200 αποτελεί το πλέον καινοτόμο μυκητοκτόνο επένδυσης σπόρων ηλίανθου για την καταπολέμηση του περονόσπορου (Plasmopara halstedii) τόσο με προληπτική όσο και θεραπευτική δράση.

Το Lumisena FS 200 παρέχει την απαραίτητη προστασία έναντι της συγκεκριμένης ασθένειας και μπορεί να ενταχθεί σε κάθε πρόγραμμα διαχείρισης ανθεκτικότητας. Το Lumisena FS 200 συνδυάζεται χωρίς πρόβλημα με άλλα υδατοδιαλυτά φυτοπροστατευτικά προϊόντα επένδυσης σπόρου, όπως μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα και νηματωδοκτόνα παρέχοντας την απαραίτητη κάλυψη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του ηλίανθου.

ΑΑΔΑ 60923 1/3/2020

 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.