CROP SOLUTIONS στην καλλιέργεια καλαμποκιού

Ολοκληρωμένες λύσεις από την CORTEVA

MARKETING AND DEVELOPMENT DEPARTEMENT
Για την Corteva Agriscience™ η καινοτομία δεν είναι απλά μια λέξη. Είναι τρόπος σκέψης και αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας και της εξέλιξής μας. Με βάση την καινοτομία και την έρευνα δημιουργούμε ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρουν νέα προϊόντα στους παραγωγούς.
Βασικό μας κίνητρο είναι η διαρκής στήριξη των παραγωγών με την παροχή καλύτερων σπόρων, αποτελεσματικότερης φυτοπροστασίας και θρέψης των φυτών και φυσικά κορυφαία τεχνική υποστήριξη. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στην υλοποίηση νέων ψηφιακών λύσεων για την αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση των καλλιεργειών με βάση τη συλλογή και την ανάλυση βάσεων ψηφιακών δεδομένων στο χωράφι.
Η CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον σπόρο, τη φυτοπροστασία και τη θρέψη των φυτών. Αξιοπιστία, υψηλή τεχνογνωσία, κορυφαία τεχνική υποστήριξη και νέες ψηφιακές υπηρεσίες επιστρατεύονται για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής. To 2021 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά σταθμό για την ελληνική γεωργία, καθώς η εταιρεία ενσωματώνει την τεχνολογία LumiGen™ στις κυριότερες αροτραίες καλλιέργειες. Η τεράστια επένδυση στο κομμάτι της έρευνας οδηγεί στη διάθεση νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με σκοπό την καταπολέμηση εχθρών/ασθενειών και νέων προϊόντων προώθησης της ανάπτυξης των φυτών μέσω της επένδυσης του σπόρου σποράς.
Το 2021 η CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ενσωματώνει την τεχνολογία LumiGen™ στις κυριότερες αροτραίες καλλιέργειες. Η τεράστια επένδυση στο κομμάτι της έρευνας οδηγεί στη διάθεση νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με σκοπό την καταπολέμηση εχθρών/ασθενειών και νέων προϊόντων προώθησης της ανάπτυξης των φυτών μέσω της επένδυσης του σπόρου σποράς.

 

Τεχνολογία

Αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα, χάρη στο οποίο διασφαλίζεται, μέσω εξονυχιστικού ελέγχου, η ανώτερη ποιότητα των σπόρων σποράς, το καλύτερο ξεκίνημα της καλλιέργειας, η προστασία από εχθρούς – ασθένειες και η ασφάλεια του τελικού χρήστη. Τα καινοτόμα προϊόντα που ανήκουν στην τεχνολογία LumiGen™ και θα είναι στη διάθεση των παραγωγών καλαμποκιού για το 2021 είναι τα ακόλουθα:

Lumiposa® 625 FS, το μοναδικό εντομοκτόνο της ελληνικής αγοράς για την καταπολέμηση της καραφατμέ (Agrotis sp.)

ΑΑΔΑ 14763 15/01/2021 – 14/05/2021

Lumiflex™ για την καταπολέμηση του άνθρακα (Sphacelotheca reiliana) και των Rhizoctonia solani και Fusarium sp.

ΑΑΔΑ 60900 22/10/2019

Lumidapt® Kelta για περισσότερα φυτά, την προώθηση εγκατάστασης των νέων φυτών και της ανάπτυξής τους με εύρωστο και ομοιόμορφο τρόπο.

 

Νέα PIONEER® Υβρίδια 

Ρ2085 FAO 700

Όψιμο υβρίδιο διπλής χρήσης με σταθερά υψηλό δυναμικό παραγωγής, εντυπωσιακή εικόνα και ποιότητα καρπού. Ανθεκτικό σε όλες τις κύριες μυκητολογικές ασθένειες φυλλώματος και ρόκας.

Ρ1454 FAO 600

Μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα με το υψηλότερο δυναμικό παραγωγής στην κατηγορία αυτή. Πρώιμη ανθοφορία και ισχυρότατο ριζικό σύστημα. Εξαιρετική ποιότητα καρπού.

P0937 FAO 500

Το 1ο σε πωλήσεις υβρίδιο σε όλη την Ελλάδα. Ισορροπημένο φυτό. Κατάλληλο για υψηλών αποδόσεων περιβάλλοντα. Εξαιρετικές αποδόσεις. Χαμηλή υγρασία συγκομιδής.

Αποτελεσματική Χρήση ΑΖΩΤΟΥ

 

Τα καινοτόμα προϊόντα τεχνολογίας OPTINYTE™ αποτελούν τους νέους σταθεροποιητές αζώτου της Corteva Agriscience™. Τα προϊόντα που περιέχουν την τεχνολογία OPTINYTE™ διατηρούν το άζωτο στην (σταθερή) αμμωνιακή του μορφή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προσφέροντας στους καλλιεργητές αδιαμφισβήτητα αγρονομικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, σε ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών όπως καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι, ελαιοκράμβη, ρύζι και κηπευτικά, με σκευάσματα (Instinct ™, N-Lock ™ κ.ά.) εγκεκριμένα σε περισσότερες από 25 χώρες.

Η τεχνολογία OPTINYTE™ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης αζώτου, το οποίο καθιστά το γεωργικό σύστημα πιο παραγωγικό και βιώσιμο, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκύπτει από τη γεωργική παραγωγή. Αυτή η τεχνολογία έχει αποδειχθεί ότι υποστηρίζει το παραγωγικό δυναμικό των καλλιεργειών μειώνοντας την έκπλυση αζώτου και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η εφαρμογή τους επιβραδύνει τη διαδικασία της νιτροποίησης και κατά συνέπεια αυξάνει τη διάρκεια παραμονής του αζώτου στην περιοχή της ρίζας του φυτού. Η τεχνολογία OPTINYTE™ αποτελεί το ιδανικό εργαλείο αξιοποίησης αζώτου, καθώς μειώνει σημαντικά τις απώλειες που προκύπτουν μέσω της έκπλυσης της νιτρικής του μορφής.

,Η τεχνολογία OPTINYTE ™ οφείλει τη δράση της στη χημική ουσία ΝΙΤΡΑΠΥΡΙΝΗ, μέσω της οποίας παρεμποδίζεται η δράση των βακτηρίων του γένους Nitrosomonas που ευθύνονται για τη νιτροποίηση του αζώτου. Μετά το πέρας της επίδρασης της ΝΙΤΡΑΠΥΡΙΝΗΣ, τα βακτήρια επανέρχονται στην πρότερή τους κατάσταση χωρίς να επηρεάζεται η εδαφική μικροπανίδα.

Η τεχνολογία OPTINYTE ™ χρησιμοποιείται σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες προσφέροντας μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως:

Ασφάλεια για τον χρήστη και τον εξοπλισμό του.
Ασφάλεια για την καλλιέργεια – Δεν είναι φυτοτοξική.
Καλύτερη και πιο ομοιόμορφη ανάπτυξη φυτών.
Αύξηση αποδόσεων.
Καλύτερη αξιοποίηση λιπασμάτων.

Λίπασμα PrePlant

Το νέο λίπασμα FertiBest 14-24 – 12 + 2MgO + 10SO3 (PrePlant) σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη έλλειψη φωσφόρου στα περισσότερα χωράφια με ανοιξιάτικες καλλιέργειες και την ισχυρή δέσμευσή του στα εδάφη με υψηλό pΗ. Σε συνδυασμό με την τεχνολογία επένδυσης σπορών LumiGen™ βελτιώνει αισθητά την εγκατάσταση της νεαρής φυτείας, την ευρωστία και την ομοιομορφία ανάπτυξης των φυτών και οδηγεί σε μεγαλύτερη στρεμματική παραγωγή. Η μειωμένη χρήση φωσφόρου στο καλαμπόκι τα τελευταία χρόνια οδηγεί σε υποβάθμιση του εδάφους, μείωση της απόδοσης και της ποιότητας της παραγωγής.

 

Προφυτρωτική Ζιζανιοκτονία

Η απώλεια παραγωγής ξεκινά από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας με τον ανταγωνισμό των ζιζανίων. Επιπλέον, η εγκατάσταση των πρώτων βλαβερών εντόμων στο χωράφι γίνεται μέσω αυτών. Το Cabadex® EXTRA SC προστατεύει από τα πλατύφυλλα ζιζάνια και είναι η βάση για τη διαχείριση ανθεκτικών ζιζανίων στο καλαμπόκι.

ΑΑΔΑ 70203 24/02/2017

 

Ψηφιακές υπηρεσίες

Η Corteva Agriscience™ με ιδιόκτητο λογισμικό και σε συνεργασία με την προηγμένη τεχνολογία χαρτογράφησης DroneDeploy επιτρέπει στους παραγωγούς να εκτιμούν γρήγορα και με ακρίβεια τον αριθμό φυτών και την κατανομή τους στο χωράφι. Σε λίγα λεπτά τα drones μας μπορούν να ερευνήσουν πολλά στρέμματα για να εντοπίσουν παραλλαγές στο έδαφος και την κατάσταση της υγείας των φυτών, δίνοντας στον παραγωγό εργαλεία για τη βέλτιστη διαχείριση της καλλιέργειας.

Η επένδυση σε drones, σε συνδυασμό με άλλα ψηφιακά εργαλεία που παρέχονται, δείχνει τη δέσμευση της εταιρείας να παρέχει υπηρεσίες και δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα ώστε οι συνεργάτες μας να λαμβάνουν έγκαιρες και αποδοτικές αποφάσεις διαχείρισης της παραγωγής.

 

 

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2021 Corteva.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.