Δάνεια με επιδότηση επιτοκίου 50% από την Alpha Bank

Η Alpha Bank στηρίζει τους πυρόπληκτους στις περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Συμφωνία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) για τη διάθεση της δράσης ΤΕΠΙΧ “Επιχειρηματική Επανεκκίνηση-Ενδιάμεσο” υπέγραψε η Alpha Bank. Σκοπός της δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 384 εκατ. ευρώ είναι η συνεπένδυση κεφαλαίων τραπεζών και Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), σε αναλογία 1:1, για την παροχή δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς στην κατανομή του προϋπολογισμού και με ευνοϊκούς όρους χρηματοδόησης.

Ειδικότερα, μέσω της Alpha Bank θα χορηγηθούν επενδυτικά δάνεια και κεφάλαια κίνησης αναπτυξιακού σκοπού με ευνοϊκούς όρους, ως εξής:

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

– Προνομιακό επιτόκιο μειωμένο κατά 50%, λόγω της άτοκης συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ, (πλέον εισφοράς του Ν.128/75, για το 50% του κεφαλαίου).

– Ευελιξία αποπληρωμής, ανάλογα με το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχειρήσεως.

– Υψηλό ποσό χρηματοδοτήσεως, έως 800.000 ευρώ για επενδυτικά δάνεια και έως 300.000 ευρώ για κεφάλαια κινήσεως αναπτυξιακού σκοπού.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις με εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία») του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, μπορούν να χρηματοδοτηθούν για το μέρος της Ιδιωτικής Συμμετοχής του έργου, με μακροπρόθεσμο δάνειο μέσω της δράσης “Επιχειρηματική Επανεκκίνηση”.

Τα ανωτέρω δάνεια προβλέπεται να χορηγηθούν έως την 30.6.2018 και εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

ΑΠΕ

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress