Δασικοί χάρτες: Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις αυθαιρέτων για την υπαγωγή τους σε καθεστώς ειδικής προστασίας

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται έναντι παραβόλου 250 ευρώ

Την ενεργοποίηση νέας διαδικτυακής πλατφόρμας στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση καταγραφής της αυθαίρετης ιδιοκτησίας τους, με σκοπό την υπαγωγή της στο καθεστώς ειδικής προστασίας που προβλέπει το άρθρο 55 του ν. 4685/2020 –μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση των Δασικών Χαρτών–, προχώρησαν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η υπαγωγή σε διαδικασία τακτοποίησης αφορά κτήρια κατοικίας, θα πρέπει να γίνεται από τους κατόχους τους με βεβαίωση μηχανικού και θα συνοδεύεται από την καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 250 ευρώ.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.

Δηλώνοντας τα δασικά αυθαίρετά τους, οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να αναστέλλουν τις οικονομικές κυρώσεις που τους έχουν επιβληθεί, αλλά και να αποφεύγουν νέα πρόστιμα ή –ακόμα χειρότερα– την προοπτική κατεδάφισης των κατοικιών τους.

Μέσω της πλατφόρμας, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να πλοήγησης στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη και να υποβάλλουν το αίτημα υπαγωγής στις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020, προβαίνοντας στην ακριβή οριοθέτηση του γεωτεμαχίου και της κατοικίας τους.

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση μηχανικού με την οποία θα βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών, εφόσον υπάρχουν, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και το ύψος τους.

Οι εξελίξεις στο μέτωπο των δασικών χαρτών τρέχουν τις τελευταίες μέρες. Όπως διαβάσατε στο προηγούμενο φύλλο της «ΥΧ», σύμφωνα με νέα τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος συστήνονται τέσσερα συμβούλια ιδιοκτησίας που έχουν αντίστοιχα ως έδρα την Κέρκυρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Μυτιλήνη και τον Πειραιά, και τα οποία είναι επιφορτισμένα με την εξέταση της κυριότητας αμφισβητούμενων εκτάσεων σε περιοχές, όπου δεν υπάρχει το τεκμήριο της κυριότητας του Δημοσίου.