Πιλοτικό έργο μέσω του προγράμματος DataBio για αύξηση παραγωγικότητας σε καλλιέργειες στην Ελλάδα

Πιλοτικό έργο μέσω του προγράμματος DataBio

-Διαφήμιση-

Το παράδειγμα της εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε καλλιέργειες στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος DataBio παρουσιάζει ο διαδικτυακός ευρωπαϊκός ιστότοπος bio-based.eu που εστιάζει σε ζητήματα βιοοικονομίας στην Ευρώπη, θέλοντας να αναδείξει την ήδη ευρεία χρήση τους.

Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι οι τεχνολογίες τηλεπισκόπησης και οι αισθητήρες εδάφους που εφαρμόζονται σε διάφορες καλλιέργειες στην Ελλάδα έχουν επιτρέψει την εξαγωγή αναλυτικών αναλύσεων βλάστησης σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας, μέσω δεδομένων που συλλέγονται από τους δορυφόρους και το έδαφος και αναλύονται από τους εταίρους του έργου.

Τα δεδομένα αυτά, έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με τον ιστότοπο να βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών μέσω του εντοπισμού των συγκεκριμένων αναγκών κάθε καλλιέργειας.

Το πρόγραμμα DataBio, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Horizon 2020, εντάσσεται στον τομέα της βιοοικονομίας και αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και πληροφορίες που επικεντρώνονται κυρίως στη χρήση εγγύς και απομακρυσμένων αισθητήρων, προκειμένου να παρέχει μια βελτιωμένη υποδομή μεγάλων δεδομένων, με στόχο τον εντοπισμό, την ανάκτηση, την επεξεργασία και την οπτικοποίηση δεδομένων, για να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του τομέα της βιοοικονομίας.

Αξίζει να τονίσουμε ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν και εταίροι από την Ελλάδα.

-Διαφήμιση-