Δείτε αν και πόσα πληρωθήκατε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δείτε αν και πόσα πληρωθήκατε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Μέσω του Συστήματος Δημοσιοποίησης Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούν να δουν οι δικαιούχοι επιδομάτων αν και πόσα χρήματα έχουν λάβει από πληρωμές που τους οφείλονται.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πληκτρολογώντας το ΑΦΜ τους, καθώς και τον ΑΜΚΑ ή τα τελευταία ψηφία του αριθμού της ταυτότητάς τους, οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για τις εντολές πληρωμής οι οποίες έχουν ήδη εκτελεστεί, αλλά και για αιτήματά τους που έχουν απορριφθεί, με την αιτιολογία της απόρριψης.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές