Δείτε τα ποσά που σας αντιστοιχούν από την εξισωτική 2014

Πιστώθηκε το ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου. Λαμβάνουν sms από τις υπηρεσίες e-banking των τραπεζών οι δικαιούχοι
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Μέσω του Συστήματος Δημοσιοποίησης Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούν να δουν οι δικαιούχοι επιδομάτων – ενισχύσεων  αν και πόσα χρήματα έχουν λάβει από πληρωμές που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ (από τις 3 μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου). Με αφορμή τις πιστώσεις συνολικού ύψους 14,6 εκατ. ευρώ του Οργανισμού, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, (μέσω του συστήματος ΙΡΙΣ – Διεπαφή Αγροτικών Υπηρεσιών Πληροφόρησης) πληκτρολογώντας τους κωδικούς του ΤΑΧΙSnet.

Με τον τρόπο αυτό οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για τις εντολές πληρωμής οι οποίες έχουν ήδη εκτελεστεί, αλλά και για αιτήματά τους που έχουν απορριφθεί, με την αιτιολογία της απόρριψης.

-Διαφήμιση-