Σχέδια βελτίωσης: Με τι ποσοστό επιδότησης εντάσσονται οι δενδρώδεις καλλιέργειες;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Οι δενδρώδεις καλλιέργειες εντάσσονται στα Σχέδια Βελτίωσης; Και εάν ναι, με τι ποσοστό επιδότησης; Παρέχεται απώλεια εισοδήματος τα επόμενα έτη;

Γιάννης, Γρεβενά

-Διαφήμιση-

Αν η ερώτηση αφορά την εγκατάσταση φυτείας, τότε επιλέξιμη είναι η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών, των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με χρήση σπόρου και η παραγωγική τους ζωή είναι άνω των τεσσάρων ετών. Το ποσοστό ενίσχυσης εξαρτάται από την περιφέρεια στην οποία διαμένει ο παραγωγός, καθώς και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του (π.χ. νέος αγρότης). Η ενίσχυση καλύπτει μόνο το κόστος εγκατάστασης και όχι άλλες απώλειες εισοδήματος.

Με δήλωση καλλιέργειας του 2018, μπορεί να υποβάλει κάποιος φάκελο για τα Σχέδια Βελτίωσης;

Για να κριθεί επιλέξιμος ένας παραγωγός, θα πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση το 2017 και όχι το 2018. Η δήλωση αυτή θα αποτελέσει και τη βάση του επιχειρηματικού του σχεδίου.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki