Πότε θα καταβληθεί η δεύτερη δόση για τους Νέους Αγρότες στο νομό Θεσσαλονίκης;

-Διαφήμιση-
Μήπως γνωρίζετε πότε θα καταβληθεί η δεύτερη δόση για τους Νέους Αγρότες στο νομό Θεσσαλονίκης;

Μαρία από Εύοσμο

Hδεύτερη δόση για το υπομέτρο 6.1 θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η τριετία/τετραετία που έχετε ορίσει ως διάρκεια επιχειρηματικού σχεδίου, να τεκμηριώσετε την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, να ολοκληρώσετε την εκπαίδευση που αφορά τους νέους αγρότες και στη συνέχεια να κάνετε αίτηση πληρωμής για το υπόλοιπο 30% που αφορά τη δεύτερη δόση του υπομέτρου 6.1.

-Διαφήμιση-