Διαβούλευση για τη Νέα Πρόταση του LEADER από την Αναπτυξιακή Ροδόπης

Μετά την ΠΕ Ξάνθης συνεχίζονται στη Ροδόπη οι δημόσιες διαβουλεύσεις για το νέο LEADER 2023-2027 από την Αναπτυξιακή Ροδόπης, που συγκεντρώνει τις προτάσεις των φορέων και των κατοίκων. Με την ολοκλήρωση του διαλόγου, η ΑΝΡΟ θα υποβάλει τις προτάσεις της στο ΥΠΑΑΤ.

Η διαβούλευση ξεκίνησε στο ΤΕΕ Θράκης τον περασμένο Δεκέμβρη με μελετητές της Ροδόπης. Θα πραγματοποιηθούν θεματικές ενημερώσεις σε φορείς όπως είναι τα επιμελητήρια για τη σωστή διάχυση της πληροφορίας και την καταγραφή των ιδεών, καθώς επίσης και των υποψήφιων επενδυτών που θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για τη διαμόρφωση της πρότασης. Ο πρώτος από τους δύο φακέλους θα κατατεθεί μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου και ο δεύτερος τον Απρίλιο.

Η φιλοσοφία του LEADER χτίζεται από τη βάση προς τα πάνω, δηλαδή από προτάσεις πολιτών και φορέων των δύο νομών, με εξαίρεση τα οικιστικά διαμερίσματα Κομοτηνής και Ξάνθης.

Στελέχη της Αναπτυξιακής εστιάζουν στα νέα εργαλεία του LEADER: GREEN DEAL, FARM TO FORK και ΕΞΥΠΝΑ ΧΩΡΙΑ. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στο περιβάλλον αλλά και στη σύνδεση «Από το αγρόκτημα στο Πιάτο» (Farm To Fork). Χρειάζεται να εντοπίσουν στην τοπική κοινωνία μικρές εφοδιαστικές αλυσίδες που εξασφαλίζουν τη διαδρομή από έναν παραγωγό ή μια ομάδα παραγωγών σε εστιατόρια και καταστήματα τροφίμων, ώστε να υπάρχει άμεση σύνδεση τοπικής παραγωγής με την κατανάλωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ελληνικό Πρωινό στα ξενοδοχεία.

Το Farm To Fork επιτρέπει τη χρηματοδότηση και της προβολής του προϊόντος, όχι μόνο σε μεμονωμένους ή ομάδες παραγωγών ή Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, αλλά και σε ιδιώτη που θα δημιουργούσε ένα δίκτυο πώλησης. Επίσης, μπορεί να δημιουργηθεί ένα σήμα. Για παράδειγμα, τα εστιατόρια της Ροδόπης χρησιμοποιούν ελαιόλαδο Μαρώνειας.

Στο νέο πρόγραμμα διακρίνονται και τα ΕΞΥΠΝΑ ΧΩΡΙΑ. Σε μία κοινότητα, υπό μία ευρύτερη έννοια, συγκεντρώνονται πολίτες οι οποίοι αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που θεωρούν σημαντικό. Το LEADER δίνει χρηματοδότηση έως 40.000 ευρώ για όλα τα έξοδα που θα γίνουν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Εκτός από τη συγκεκριμένη καινοτόμο προσέγγιση, το νέο πρόγραμμα υποχρεώνει ένα ποσοστό τουλάχιστον 3% του προϋπολογισμού να αντιπροσωπεύει η καινοτομία.

Επίσης, επιτρέπει την ίδρυση καταλυμάτων μόνο σε ορεινές περιοχές. Οι επεκτάσεις και οι εκσυγχρονισμοί όμως των υφισταμένων περιλαμβάνουν και τα πεδινά. Να σημειωθεί ότι η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων αφορά μόνο προϊόντα παραγόμενα στην περιοχή, δίνοντας την ευκαιρία να αναδειχθούν τα αξιόλογα, συχνά βραβευμένα, προϊόντα του κάθε τόπου.

Η ανάπτυξη είναι ενδογενής, σύμφωνα με τα στελέχη της ΑΝΡΟ, άρα ζητάει ανθρώπους και ομάδες που νιώθουν περήφανοι για τον τόπο και τα παραγόμενα προϊόντα και επιθυμούν να ρισκάρουν, γιατί διαπιστώνουν ότι θα βελτιώσουν τον εαυτό τους και την περιοχή τους.