Αυτό το άρθρο είναι 42 μηνών

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων χωροταξικής ανακατανομής βοσκοτόπων για το 2021, από κτηνοτρόφους της ΠΑΜΘ

05/01/2021
1' διάβασμα
diadikasia-ypovolis-aitiseon-chorotaxikis-anakatanomis-voskotopon-gia-to-2021-apo-ktinotrofous-tis-pamth-82996

Η ΔAOK της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοίνωσε ότι δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΟΙΝ4653ΠΓ-2Ρ0) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 915/69142/15.05.2018 (Β’ 1812) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή ισχύει», σύμφωνα με την οποία «Για το έτος 2020, οι κτηνοτρόφοι διατηρούν το δικαίωμα για αίτηση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος, ανεξάρτητα εάν έλαβαν ή όχι ενυπόγραφα γνώση για την επιλέξιμη έκταση που τους κατανεμήθηκε».

Σύμφωνα με την απόφαση: «όσοι κτηνοτρόφοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα χωροταξικής ανακατανομής για το 2021, βάσει της Υ.Α. 915/69142/15-5-2018 (ΦΕΚ 1812/Β’/21.05.2018), μπορούν να προσέρχονται μετά από  τηλεφωνικό ραντεβού στις κατά τόπους  ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων , για να το υποβάλλουν».

Τηλ. Επικοινωνίας :

ΔΑΟΚ Ορεστιάδας: 2552081719, 2552081729

ΔΑΟΚ Έβρου: 2551357175, 2551357123

ΔΑΟΚ Ξάνθης: 2541350182, 2541350179

ΔΑΟΚ Ροδόπης: 2531350433, 2534350420

ΔΑΟΚ Καβάλας: 2513503455, 2513503461

ΔΑΟΚ Δράμας: 2521351212, 2521351238

ΓΡΑΦΕΙ: