Την 5η Αυγούστου 2021 και ενώ η μισή Ελλάδα τελούσε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των εκτεταμένων πυρκαγιών που κατέστρεφαν σπίτια, δάση, περιουσίες και ζωές, και η άλλη μισή βρισκόταν σε θερινές διακοπές, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) επέλεξε να προκηρύξει με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 45027/05.08.2021 διακήρυξη, ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με την ανοιχτή διαδικασία και με ένα ιδιαίτερα σύνθετο και ευρύ αντικείμενο, όπως αναλύουμε παρακάτω, το οποίο αποτελεί μάλιστα το κύριο και βασικό έργο του ΟΠΕΚΕΠΕ: Την υποστήριξη των λειτουργιών του Οργανισμού που σχετίζονται με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2022 έως 31/12/2023 των αγροτών και όλων των υποστηρικτικών εργασιών για την ολοκλήρωση των πληρωμών του έτους 2022.

Προκαλεί εύλογα ερωτήματα και ρίχνει σκιές εν μέσω πυρκαγιών η σκοπιμότητα της επιλογής της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής για την προκήρυξη του διαγωνισμού, όταν η προσοχή όλων των πολιτών είναι στραμμένη στον αγώνα και την αγωνία για την κατάσβεση των πυρκαγιών που μαίνονται σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο και αλλού, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις είτε παραμένουν κλειστές, είτε υπολειτουργούν από τις 5 μέχρι τις 20 Αυγούστου, δεδομένου ότι παραδοσιακά τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους οι περισσότεροι εργαζόμενοι όλων των κλάδων βρίσκονται σε θερινές διακοπές.

Εν κρυπτώ

Τα ερωτήματα όμως βρίσκουν την απάντησή τους, και οι σκιές φωτίζονται, αν μελετήσει κανείς τη διακήρυξη στις λεπτομέρειές της και λάβει υπόψιν συγκεκριμένες απευθείας αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, στις οποίες προέβη ο ΟΠΕΚΕΠΕ τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2021, δηλαδή μόλις λίγες ημέρες πριν από την προκήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού, οι οποίες συνδέονται άμεσα με το αντικείμενό του.

Τι προκύπτει από αυτά τα δεδομένα; Απλούστατα, ότι η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, εν μέσω της συμφοράς των πυρκαγιών, που μονοπωλούσε την προσοχή όλων, διευκόλυνε τον περιορισμό του ανταγωνισμού στη διαγωνιστική διαδικασία, παραβιάζοντας έτσι την αρχή της ίσης μεταχείρισης των δυνητικών διαγωνιζομένων, όπως και την αρχή της διαφάνειας, που οφείλει κάθε αναθέτουσα αρχή να τηρεί και να προστατεύει.

Έκρινε προφανώς ασύμφορο να τα βάλει η αναθέτουσα αρχή με τις γνωστές άγνωστες υπόγειες μεγάλες δυνάμεις, ενώ θα έπρεπε. Διότι κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι η διαπλοκή ανάμεσα στα οικονομικά συμφέροντα και την πολιτική εξουσία είναι που οδήγησε την Ελλάδα στη χρεοκοπία. Όπως επίσης κι ότι, εάν και εφόσον υπάρξουν σοβαρές υποψίες κακοδιαχείρισης, ή και σκανδάλου, μπορεί να ακυρωθεί η χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Επ’ αυτού, ας έχουν υπόψιν τους οι αρμόδιοι, ότι ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο.

Εθνικό έγκλημα

Σε κάθε περίπτωση, το Πακέτο προορίζεται για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και θα πρόκειται για κοινωνικό και εθνικό έγκλημα, αν τελικά καταλήξει -τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα…- σε ελάχιστους επιχειρηματικούς ομίλους, με αποτέλεσμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καταδικαστούν στον μαρασμό και στο λουκέτο. Και εάν το καρτέλ της διαπλοκής διαμοιράσει τα ιμάτια της ανάκαμψης, εις βάρος της χώρας, αξιοποιώντας τη δύναμη κρούσης που διαθέτει στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και καθιστά προνομιακή τη σχέση του με την κυβέρνηση.

Ας ξέρουν, πάντως, ότι υπάρχουν και υγιείς δυνάμεις στην Ελλάδα, που δεν πρόκειται να σωπάσουν και να συμβιβαστούν με μια τέτοια καταστροφική εξέλιξη.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΟΠΕΚΕΠΕ

ΘΕΜΑ

Ημερομηνία
Απόφασης

Ανατιθέμενος

Προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ

Απόφαση απευθείας ανάθεσης
για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης τευχών δημοπράτησης για προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού και προδιαγραφών για έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

19/4/2021

Σ.Ν. ΣΑΓΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

20.000,00 €

Απόφαση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μετάπτωσης των δεδομένων 2018 – 2019 – 2020 – 2021 σε PostgresSQL και των γεωχωρικών δεδομένων σε PostGIS και εγκατάστασή τους σε δημόσιο νέφος επιλογής του ΟΠΕΚΕΠΕ

25/5/2021

Modus

20.000,00 €

Μελέτη για τη μετάπτωση τόσο των χωρικών δεδομένων του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων όσο και των χωρικών δεδομένων όπως αποτυπώνονται στις ΕΑΕ έτους 2020 του ΟΠΕΚΕΠΕ σε GEOSERVER

7/6/2021

Netbull

20.000,00 €

Υπηρεσίες εγκατάστασης και χρήσης GEOSERVER σε δημόσιο νέφος
που θα υποδείξει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

20/7/2021

ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ ΑΕ

20.000,00 €

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διοίκησης σε θέματα Πληροφορικής και Ανάπτυξης νέων τεχνολογιών

26/7/2021

ΕΟΦΑΡΜ ΙΚΕ

20.000,00 €

 

Διαβάστε επίσης: 

Ενώ ο κόσμος καίγεται, αυτοί μαγειρεύουν