Διαγωνισμός οργώματος στην Αβερώφειο της Λάρισας

Από τη θεωρία στην πράξη για τους σπουδαστές της σχολής

Χρησιμοποιώντας ως εργαλεία τους το θεωρητικό και εργαστηριακό υπόβαθρο, καθώς και τις γνώσεις που αποκομίζουν καθημερινά στη σχολή, οκτώ σπουδαστές του Τμήματος Γεωργικών Μηχανημάτων της Αβερωφείου ΕΠΑΣ Λάρισας επιδόθηκαν στην πρακτική άσκηση του οργώματος με γεωργικούς ελκυστήρες, επιδεικνύοντας άριστα αποτελέσματα, όπως φάνηκε και από τις συμμετοχές τους. Η πρωτοβουλία, που ονομάστηκε «Διαγωνισμός Οργώματος», ανήκει στους ίδιους τους μαθητές, που με την αρωγή των καθηγητών και της διευθύντριας, Ευαγγελίας Σιώκη, αναβίωσαν τον θεσμό.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ήταν οι σπουδαστές Καραφυλλίδης Γεώργιος, Κουτούκας Νικόλαος, Μήτσου-Φλώρος Νικόλαος, Σταμουλάκης Γεώργιος, Τανός Νικόλαος, Τασιούλας Δημήτριος, Τσιγάρας Νικόλαος, και Φάσσας Νικόλαος. Οι διαγωνιζόμενοι βαθμολογήθηκαν για τις επιδόσεις τους σε δέκα κατηγορίες, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος, από επιτροπή έμπειρων καθηγητών, αποτελούμενη από τους Τσουλούφα Νικόλαο, Μυλωνά Γεράσιμο, Γεωργιάδη Τάσο, Γρυπάρη Παρασκευή και Φωτερή Νικόλαο, οι οποίοι διδάσκουν τα μαθήματα της «Γεωργικής Τεχνικής» και των «Γεωργικών Μηχανημάτων».

Τα κριτήρια με τα οποία βαθμολογήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι ήταν: Είσοδος και έξοδος οργώματος, βάθος οργώματος (25-35 cm), ομοιομορφία βάθους οργώματος, καθαρή αυλακιά, κάλυψη καλαμιάς – χόρτων, στρώσιμο εδάφους, κλείσιμο χωραφιού – αυλακιάς, εικόνα χωραφιού από τρία σημεία, χρόνος διαγωνισμού, ενδιαφέρον-προσπάθεια διαγωνιζόμενου.

Οι σπουδαστές που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία ήταν (με τη σειρά) Τασιούλας Δημήτριος, Τσιγάρας Νικόλαος και με ισοβαθμία Σταμουλάκης Γεώργιος, Φάσσας Νικόλαος. Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε από τον Νικόλαο Τσουλούφα, καθηγητή του Τμήματος Μηχανημάτων, τη Μαρία Κλεισιάρη, πρώην διευθύντρια της σχολής, και τον περιφερειακό σύμβουλο Απόστολο Μπίλλη.

Προφίλ

Στα δύο τμήματα της Αβερωφείου Σχολής (Αγροτικών Μηχανημάτων και Ζωοτεχνίας) φοιτούν συνολικά 76 σπουδαστές, 54 στο τμήμα Μηχανημάτων και 22 στο τμήμα Ζωοτεχνίας. Αναλυτικότερα στο πρώτο έτος σπουδών στη Ζωοτεχνία φοιτούν 13 μαθητές και στο δεύτερο έτος 9, ενώ στο τμήμα Μηχανημάτων στο πρώτο έτος 25 σπουδαστές και στο δεύτερο έτος 29. Ο μικρότερος ηλικιακά μαθητής είναι 16 ετών, ενώ ο μεγαλύτερος 35. Στη σχολή της Λάρισας έχουν έρθει μαθητές από το Διδυμότειχο, την Κάσο, τα Γιάννενα και τη Μυτιλήνη. Οικότροφοι είναι 23 σπουδαστές, ενώ κάποιοι πηγαινοέρχονται από τις πόλεις τους. Στη σχολή διδάσκουν 13 ωρομίσθιοι καθηγητές, ενώ οι ώρες των μαθημάτων χωρίζονται κατά το ήμισυ σε θεωρητικά και πρακτικά.

Οι σπουδαστές δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο στα πρακτικά μαθήματα, ιδιαίτερα στο όργωμα στα κτήματα της σχολής και στις δειγματοληψίες εδάφους, στο πλαίσιο του μαθήματος της Εδαφολογίας. Το εκπαιδευτικό προσωπικό δηλώνει ικανοποιημένο από την ανταπόκριση των σπουδαστών και ανάλογη είναι η ικανοποίηση για τους μαθητές, τόσο για το επίπεδο των μαθημάτων, όσο και για τις συνθήκες διαβίωσης, αν και θα επιθυμούσαν την περαιτέρω αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων.

Τα προηγούμενα χρόνια έγιναν πολλές προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά το μπερδεμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς αποτελεί τροχοπέδη. Επειδή η Αβερώφειος αποτελεί κληροδότημα -ως ειδικό καθεστώς-, τυπικά ανήκει στο υπουργείο Οικονομικών, λόγω φύσης και αντικειμένου εμπλέκεται και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ επειδή το βασικό κτήριο χαρακτηρίστηκε διατηρητέο, λόγο έχει και το υπουργείο Πολιτισμού.