Διάλογος για τη νέα ΚΑΠ: Αλλαγές στις Συνδεδεµένες και στις δράσεις για το περιβάλλον στο Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας

Τα βασικά σημεία της απαντητικής επιστολής του ΥΠΑΑΤ προς τις Βρυξέλλες

Νέος γύρος διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν ξεκινά το ΥΠΑΑΤ για το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας, μετά και την απαντητική του επιστολή προς τις Βρυξέλλες. Οι διαβουλεύσεις θα αφορούν εντατικές διμερείς συναντήσεις κυρίως σε τεχνικό επίπεδο, με στόχο την οριστικοποίηση και, εν συνεχεία, την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου.

Η Ελλάδα εμφανίζεται έτοιμη να διορθώσει τις αδυναμίες του προτεινόμενου σχεδίου, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Κομισιόν, να αναθεωρήσει την πρότασή της για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, να προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις (δηλαδή, μέτρα και δράσεις) με περιβαλλοντικό πρόσημο και να κάνει πιο ξεκάθαρους τους στόχους της και τους δείκτες αποτελεσμάτων.

Βέβαια, στην απάντησή του, το ΥΠΑΑΤ υπεραμύνεται κάποιων παρεμβάσεών του, ενώ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε να είναι πιο ξεκάθαρη σε αυτό που ζητάει, είτε να θέσει συγκεκριμένα παραδείγματα επί των παρατηρήσεών της.

Συνδεδεμένες ενισχύσεις

Η μεγάλη αλλαγή, η οποία αναμένεται στο αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο της χώρας, αφορά το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων, μετά και τις παρατηρήσεις της Κομισιόν. «Η Ελλάδα θα αναθεωρήσει την προσέγγιση, όσον αφορά το μέτρο των συνδεδεμένων ενισχύσεων, τόσο σε επίπεδο προϊόντων – κλάδων, όσο και στο ύψος της ενίσχυσης», σημειώνεται στην απαντητική επιστολή.

«Το αναθεωρημένο μέτρο θα είναι σε απόλυτη σύμπνοια με τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν στην ανάλυση SWOT, λαμβάνοντας υπόψη τη συμπληρωματικότητα με άλλα μέτρα πολιτικής για τα συγκεκριμένα προϊόντα-κλάδους, ενώ θα ληφθούν υπόψη και οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας σε σχέση με την ανάγκη στήριξης στρατηγικής σημασίας γεωργικών τομέων και ιδίως της κτηνοτροφίας».

Πράσινη Αρχιτεκτονική

Πολλές, θυμίζουμε, είναι οι παρατηρήσεις των Βρυξελλών σχετικά με το επίπεδο φιλοδοξιών της Ελλάδας για το περιβάλλον και το κλίμα, το οποίο, μάλιστα, χαρακτηρίζεται ως «μη επαρκές».

Η Ελλάδα απαντά ότι αφενός «θα γίνει προσπάθεια απόκτησης μιας σαφέστερης εικόνας και προσδιορισμού αναλυτικότερα των τομέων/πεδίων που θα έπρεπε να αυξηθεί η περιβαλλοντική στοχοθέτηση του ελληνικού Σχεδίου», αφετέρου ότι με μία σειρά βελτιώσεων (όπως της ενισχυμένης αιρεσιμότητας, παρεμβάσεων κ.ά.) «θα επιτευχθεί ο γενικός στόχος της στήριξης και ενίσχυσης της προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων της βιοποικιλότητας και της δράσης για το κλίμα».

Μάλιστα, η Ελλάδα δεσμεύεται να υποβάλει άμεσα νέες παρεμβάσεις, που σχετίζονται με την προστασία του εδάφους μέσω του εμπλουτισμού σε οργανική ύλη, αλλά και την προστασία της άγριας πανίδας (αρκούδα, τσακάλι, λύκος) μέσω της ενεργοποίησης παρέμβασης στο πλαίσιο μη παραγωγικών επενδύσεων της αγροτικής ανάπτυξης.

Ακόμη, θα εισαχθεί νέα παρέμβαση στη λογική της κυκλικής οικονομίας, που θα ενισχύει την εφαρμογή οργανικών λιπασμάτων. «Εξετάζεται η προσθήκη eco-scheme για εφαρμογή κομπόστ σε πολύ φτωχά εδάφη που έχουν εγκαταλειφθεί», προσθέτει.

Όσο για την ορθολογική χρήση του νερού και τα δάση (για τα οποία το ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο χαρακτηρίζεται ελλιπές από την Κομισιόν), η Ελλάδα παραπέμπει στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας, βέβαια, ότι στο αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο θα έχει φροντίσει να συμπεριλάβει όλες τις δράσεις που θα στηρίζονται και από τα άλλα Ταμεία (κάτι που δεν είχε κάνει στο Σχέδιο που υπέβαλε).

Αναδιανεμητική ενίσχυση

Αντίθετα, η Ελλάδα στηρίζει τη θέση της για την αναδιανεμητική ενίσχυση, σημειώνοντας ότι «έχει δικαιολογηθεί με επάρκεια η επιλογή των ορίων των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων» και ζητά από την Κομισιόν να διευκρινίσει τι εννοεί όταν μιλάει για το επίπεδο φιλοδοξίας της.

Μάλιστα, εξηγεί ότι, κατά την άποψή της, «δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο αναδιανεμητικός ρόλος του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων», αλλά θα προσπαθήσει να εκτιμήσει την αναμενόμενη συμβολή της ενίσχυσης στην αύξηση ή στη μείωση της ανισοκατανομής των ενισχύσεων.

Σχετικά με τις τομεακές παρεμβάσεις, υποστηρίζει ότι η πρόθεσή της για τον αμπελοοινικό τομέα είναι σαφής, ενώ για τα προγράμματα των οπωροκηπευτικών και ελιών-ελαιολάδου εξηγεί ότι καθυστέρησε η έκδοση του κανονισμού και θα κάνει σχετικές διορθώσεις. Ζητά, ωστόσο, περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Από την Κομισιόν ζητά, επίσης, να παρουσιάσει καλές πρακτικές, όσον αφορά τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών, «όπως κατ’ επανάληψη έχει ζητηθεί», σημειώνει εμφατικά.

Τεχνικά προβλήματα

όσον αφορά τις παραλείψεις που υπάρχουν στο Σχέδιο, η Ελλάδα τις αποδίδει σε τεχνικά προβλήματα. Για παράδειγμα, στις παρατηρήσεις για το σύστημα ΑΚΙS, η Ελλάδα αναφέρει ότι «λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν κατέστη δυνατή η απεικόνιση των παρεμβάσεων». Ομοίως –σε άλλο σημείο της απάντησης–, επισημαίνει ότι κατά την υποβολή του Σχεδίου «παρουσιάστηκαν ορισμένα προβλήματα, με αποτέλεσμα κρίσιμες πληροφορίες να μην περαστούν».