Διαπίστευση Cosmocert για ISO 22000:2018

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1 (ΕΛΟΤ EN ISO 22000) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 22000:2018

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 22000:2018
Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων από την COSMOCERT

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαπίστευση της COSMOCERT από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1 για το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000, στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Το ISO 22000 είναι ένα ολοκληρωμένο, διεθνές πρότυπο ασφάλειας τροφίμων που ενσωματώνει τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του HACCP με τις γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης.

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας από τον πρωτογενή τομέα – εκτροφή ζώων/παραγωγή φυτικών προϊόντων , τον δευτερογενή ( μεταποίηση τροφίμων και ζωοτροφών) , τη μαζική εστίαση, αλλά και σε επιχειρήσεις που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (αποθήκευση/διανομή, υλικά συσκευασίας, καθαρισμού κ.α).

Τα οφέλη ενός οργανισμού από την πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 είναι πολλαπλά καθώς τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν την ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων ενώ παράλληλα προσδίδει προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά ως προς την ικανότητα της να παρέχει με συνέπεια ασφαλή τρόφιμα, προϊόντα και υπηρεσίες.

Η COSMOCERT προσφέρει επίσης υπηρεσίες στους τομείς:

  • Πιστοποίησης των Βιολογικών Προϊόντων (GR-BIO-18)
  • Συστημάτων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GLOBAL.G.A.P.)
  • Ειδικευμένων διεθνών προδιαγραφών ποιότητας (VEGAN CERTIFIED, DEMETER, BIOSUISSE, VLOG, ANIMAL WELFARE).
  • Συστημάτων Πιστοποίησης Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων και των Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών (Πρότυπο ”We do local”, Ελληνικό Πρωινό, Boutique Hotels)