Διασφάλιση ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιοκάρπου μέσω της σωστής χρήσης φυτοπροστατευτικών

Την προσοχή των ελαιοπαραγωγών για τη σωστή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων εφιστά η ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, μετά και την παρατήρηση, κατά το παρελθόν, περιστατικών ανεύρεσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο, Στέφανο Νικολόπουλο, με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας συλλογής του ελαιοκάρπου, πρέπει να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά, διότι το μόνο που πετυχαίνουν είναι να υποβαθμίζουν την εικόνα του προϊόντος και να χάνεται η εμπιστοσύνη της αγοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Να σημειωθεί ότι, την προηγούμενη ελαιοκομική περίοδο, υπήρξαν μεμονωμένα προβλήματα, που αφορούσαν την ανεύρεση μη εγκεκριμένων για την καλλιέργεια δραστικών ουσιών ή υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων υψηλότερων από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

«Η σωστή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, τόσο για την προστασία και αύξηση της γεωργικής παραγωγής, όσο και για τη διάθεση ασφαλών προϊόντων προς τους καταναλωτές. Πρωταρχικό μέλημα όλων όσων με ευσυνειδησία εμπλέκονται με το προϊόν, από τους παραγωγούς μέχρι τους μεταποιητές και τους εμπόρους, είναι η διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, που αποτελούν εγγύηση για την εξαγωγή του», τονίζει ο κ. Νικολόπουλος.

Πρόστιμα

Προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας παρακαλεί τους παραγωγούς να τηρήσουν αυστηρά τις ημέρες που προβλέπονται από την τελευταία επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα μέχρι την συγκομιδή. Σε αντίθετη περίπτωση, «σε όποιον παράγει, εισάγει ή εξάγει φυτικά προϊόντα ή προϊόντα πρώτης μεταποίησης που φέρουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων υψηλότερα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ και τα φυτικά προϊόντα δεσμεύονται», όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.