Διαθέσιμες καινοτομίες για τον ψεκασμό από όλη την Ευρώπη στους Έλληνες αγρότες

Την πλατφόρμα καταγραφής όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών ψεκασμού στην Ευρώπη, Innoseta, παρουσιάζει η CEMA, με αφορμή τη συνάντηση των συντελεστών του ομώνυμου προγράμματος στο Τορίνο. Σε έγγραφό της η CEMA καταγράφει ότι η πλατφόρμα εμπεριέχει εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό υλικό, καθώς και περιγραφές των τεχνολογικών λύσεων για τον ψεκασμό που υπάρχουν ήδη διαθέσιμες στην Ευρώπη. Στο πρόγραμμα συμμετέχει και η Ελλάδα, με την εταιρεία Agenso να είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία της εταιρείας. Ο Ζήσης Τσιρόπουλος, ιδρυτής της εταιρείας, ανέφερε στην «ΥΧ» ότι η «πλατφόρμα είναι δωρεάν για τους αγρότες, αλλά και για τις εταιρείες τεχνολογίας που επιθυμούν να συμπεριλάβουν την τεχνολογία τους στην πλατφόρμα».

Όπως τονίζει, μέσω της πλατφόρμας, σκοπός είναι να καταγραφούν όλες οι τεχνολογίες που σχετίζονται με τα νέα ψεκαστικά μηχανήματα, τη μείωση του ψεκαστικού νέφους ή με συγκεκριμένα εξαρτήματα, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση του ψεκαστικού υγρού. Στόχος είναι να ενημερωθούν οι αγρότες για τις διαθέσιμες τεχνολογίες και μέσω αυτών να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του ψεκασμού».

Χρήση πλατφόρμας

Ο χρήστης επιλέγει τη γλώσσα που επιθυμεί για να περιηγηθεί στην πλατφόρμα. Σε αυτήν μπορεί να βρει τις «βιομηχανικές λύσεις», το εκπαιδευτικό υλικό και διάφορα ευρωπαϊκά έργα που έχουν πραγματοποιηθεί.

Εργαστήρια

Σύντομα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά εργαστήρια. Τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα θα είναι τρία και θα αφορούν τον ψεκασμό στα θερμοκήπια, τους οπωρώνες και τους αμπελώνες.