Διαθέσιμος ο προϋπολογισμός των δύο Ταμείων των Χρηματοδοτικών Εργαλείων του ΠΑΑ 2014-2020

Αναλυτικά τα ποσά

Εικόνα για τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των Ταμείων των Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ) του ΠΑΑ 2014–2022 δίνουν οι διαχειριστικές αρχές του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου οι τελικοί αποδέκτες και οι μελετητές να είναι ενήμεροι για το ύψος των διαθέσιμων χρημάτων.

Όπως εξηγούν σε ενημερωτικό τους σημείωμα, η συνεισφορά του ΠΑΑ 2014–2022 στο κάθε Ταμείο (στο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και στο Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας) γίνεται με τμηματικές πληρωμές (σ.σ. δόσεις).

Κάθε τμηματική πληρωμή δεν μπορεί να υπερβεί το 25% του συνολικού ποσού των συνεισφορών (συνολικού προϋπολογισμού) που έχει δεσμευθεί για το κάθε Χρηματοδοτικό Εργαλείο. «Άρα, μπορούν να δοθούν σε κάθε Ταμείο τουλάχιστον τέσσερις δόσεις, ενώ σε περίπτωση που η κάθε δόση είναι μικρότερη από το όριο του 25% μπορούν να δοθούν και περισσότερες δόσεις», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΤΕΑΑ είναι 80 εκατ. ευρώ. Ήδη, έχει καταβληθεί μία δόση, ύψους 20 εκατ. ευρώ. Στο ΤΕΑΑ, ένα ποσό της τάξης των 72 εκατ. ευρώ προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για παροχή δανείων. Εξαιτίας της υψηλής μόχλευσης, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε δάνεια ύψους 480 εκατ. ευρώ. «Λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ύψος δανείων που έχουν ήδη χορηγηθεί, ο προϋπολογισμός του ΤΕΑΑ δεν αναμένεται να εξαντληθεί μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου», εξηγούν οι διαχειριστικές αρχές.

Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤαΜιΔΑΕ)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΤαΜιΔΑΕ είναι ύψους 61,5 εκατ. ευρώ. Ήδη, έχουν καταβληθεί τέσσερις δόσεις:

✱ 1η δόση: 5,375 εκατ. ευρώ.
✱ 2η δόση: 5,375 εκατ. ευρώ.
✱ 3η δόση: 5,375 εκατ. ευρώ.
✱ 4η δόση: 11,825 εκατ. ευρώ.

Στο ΤαΜιΔΑΕ, ένα ποσό της τάξης των 59 εκατ. ευρώ προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για παροχή δανείων, επιδότησης επιτοκίου και συμβουλευτικής υποστήριξης. Με δεδομένο ότι σε κάθε δάνειο που δίνεται μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου το ΤαΜιΔΑΕ συμμετέχει με ποσοστό 50%, και συνυπολογίζοντας την επιδότηση επιτοκίου και τη συμβουλευτική υποστήριξη, το ποσό των 59 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε δάνεια τάξης μεγέθους 100 εκατ. ευρώ.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη χορηγηθεί στο Ταμείο 27,95 εκατ. ευρώ, προκύπτει ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι και δεν προβλέπεται να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του Ταμείου άμεσα», σημειώνουν. Ενδεικτικά, οι διαχειριστικές αρχές αναφέρουν ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 είχαν χορηγηθεί περίπου 33 εκατ. ευρώ σε δάνεια και οι τέσσερις δόσεις που έχουν ήδη καταβληθεί επαρκούν για περίπου 47 εκατ. ευρώ.